Logopedi

Fordypning i logopedi gir innsikt i kommunikasjons- og språkvansker. Med særlig fokus på selvstendig og tverrfaglig arbeid med utvikling, gjennomføring og evaluering av logopediske tiltak for alle aldersgrupper. 

Fordypningen gir deg profesjonell kompetanse om logopedisk arbeid overfor mennesker med kommunikasjons-, språk-, tale- og svelgevansker i alle aldersgrupper. Du lærer å arbeide selvstendig og tverrfaglig med utvikling, gjennomføring og evaluering av logopediske tiltak innen rammen av skoleverk og sosial- og helsevesen.

Fordypningen består av

Arbeidsformer

Studiet har varierte lærings- og vurderingsformer, blant annet PBL/casebasert undervisning, egentrening, praktiske seminarer og forelesninger. Mye av undervisningen er obligatorisk. Du får ekstern praksis.

Veien videre

Det er stort behov for logopeder i Norge og du har derfor mange jobbmuligheter i ulike sektorer etter fullført mastergrad som

  • kommuner
  • kompetansesentre
  • pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste
  • helse- og sosial- og utdanningssektoren
  • i privat praksis
Publisert 18. sep. 2019 08:46 - Sist endret 25. feb. 2020 13:03