Ofte stilte spørsmål - For deg som vurderer å søke master i spesialpedagogikk 2021

Kan jeg søke?
Rangering
Om opptaket
 


Kan jeg søke?

Jeg har en bachelor i spesialpedagogikk fra et annet universitet/høgskole, kan jeg søke?

Ja, dersom du har en bachelor i spesialpedagogikk fra HiNN, UiA, UiB, USN, bachelor i pedagogikk studieretning spesialpedagogikk fra UiT eller Bachelor i pedagogikk fra med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk fra NLA, er du kvalifisert for å søke på masterprogrammet i spesialpedagogikk ved UiO.

Jeg har en bachelor i pedagogikk, kan jeg søke?

Ja, dersom du har den fra UiO og har 40 studiepoeng fra emnegruppe Spesialpedagogikk  eller tilsvarende.  Se  hva som regnes som 40 stp spesialpedagogikk.

Bachelor i pedagogikk fra andre institusjoner vurderes individuelt. Men det er alltid et krav om 40 stp spesialpedagogikk.

Jeg har en bachelor i psykologi, kan jeg søke?

Ja, dersom du har 40 studiepoeng fra emnegruppe Spesialpedagogikk  eller tilsvarende, enten i graden eller i tillegg.  

Se  hva som regnes som 40 spt spesialpedagogikk.

 

Jeg er vernepleier/bachelor i vernepleie, kan jeg søke?

Ja, men da må du ha minimum 60 studiepoeng spesialpedagogikk i tillegg, som Årsenhet eller tilsvarende

Se hva som regnes som 60 stp spesialpedagogikk.

Jeg er barnevernspedagog/bachelor i barnevern, kan jeg søke?

Ja, men da må du ha minimum 60 studiepoeng spesialpedagogikk i tillegg, som Årsenhet eller tilsvarende

Se hva som regnes som 60 stp spesialpedagogikk.

Jeg er audiograf/bachelor i audiologi, kan jeg søke?

Ja, men da må du ha minimum 60 studiepoeng spesialpedagogikk i tillegg, som Årsenhet eller tilsvarende

Se hva som regnes som 60 stp spesialpedagogikk.

Jeg er sosionom/bachelor i sosialt arbeide, kan jeg søke?

Ja, men da må du ha minimum 30 studiepoeng pedagogikk og 60 studiepoeng spesialpedagogikk i tillegg, som Årsenhet eller tilsvarende

Se hva som regnes som 30 stp pedagogikk og 60 stp spesialpedagogikk.

Jeg er ergoterapeut, kan jeg søke?

Ja, men da må du ha minimum 30 studiepoeng pedagogikk og 60 studiepoeng spesialpedagogikk i tillegg, som Årsenhet eller tilsvarende

Se hva som regnes som 30 stp pedagogikk og 60 stp spesialpedagogikk.

Jeg er sykepleier/bachelor i sykepleie, kan jeg søke?

Ja, men da må du ha minimum 30 studiepoeng pedagogikk og 60 studiepoeng spesialpedagogikk i tillegg, som Årsenhet eller tilsvarende

Se hva som regnes som 30 stp pedagogikk og 60 stp spesialpedagogikk.

Jeg er tegnspråktolk/bachelor i tegnspråk og tolking, kan jeg søke?

Ja, men da må du ha minimum 30 studiepoeng pedagogikk og 60 studiepoeng spesialpedagogikk i tillegg, som Årsenhet eller tilsvarende

Se hva som regnes som 30 stp pedagogikk og 60 stp spesialpedagogikk.

Jeg har en gammel 2-årig lærerskole, kan jeg søke?

Da må du ha minst 1 år høgskole eller universitetsutdanning i tillegg. Det er krav om en treårig høyere utdannelse for å komme inn på vårt masterprogram.

Jeg har en gammel 3-årig lærerskole, kan jeg søke?

Ja, fullførte lærerutdanninger fra før 1992 kan søke. 

Jeg har fullført 3 år av en 4-årig lærerutdanning, kan jeg søke?

Nei, lærerutdanningen må være fullført (ha undervisningskompetanse). Institutt for spesialpedagogikk er ingen lærerutdanningsinstitusjon, og kan ikke godkjenne dette inn i lærerutdanning.  Dersom du har fullført 3-årig lærerutdanning fra Steinerhøgskolen kan du søke.

Jeg har fullført 3 år av en 5-årig lærer/lektorutdanning, kan jeg søke?

Nei, lærerutdanningen må være fullført (ha undervisningskompetanse).

Jeg har utenlandsk lærerutdanning, kan jeg søke?

Ja, dersom du har en godkjenning som lærerutdanning fra NOKUT /Utdanningsdirektoratet som du legger ved søknaden.

Jeg har en bachelorgrad i noe annet/fritt sammensatt bachelorgrad, kan jeg søke?

Bachelorgraden i seg selv er ikke kvalifiserende, søkere med bachelor i andre fag (eller fritt sammensatt bachelor) må ha 90 stp spesialpedagogikk eller 30 stp pedagogikk og 60 stp spesialpedagogikk enten i graden eller i tillegg.

Jeg er faglærer, kan jeg søke?

Ja, dersom du har fullført en utdanning som gir undervisningskompetanse og har minimum 30 studiepoeng pedagogikk i utdanningen

Jeg er barnehagelærer, kan jeg søke?

Ja

Jeg har allerede en master i spesialpedagogikk fra UiO, men ønsker en annen fordypning for å få økt faglig bredde. Kan jeg søke?

Har du oppnådd graden master i spesialpedagogikk ved UiO kan du kun få opptak til det samme masterprogrammet på nytt hvis du søker på en annen fordypning enn den du allerede har fullført. Du vil ikke få nytt vitnemål, kun karakterutskrift. Du vil ikke kunne skrive ny masteroppgave. Du poengberegnes og rangeres som andre søkere til fordypningen.

Har du tatt en fordypning, men ikke fullført masteroppgaven fra før, kan du  kan søke samme fordypning de har tatt før, eller en annen. Du  poengberegnes og rangeres som andre søkere til fordypningen. Husk at selv om du har fått opptak på programmet tidligere, er du ikke nødvendig kvalifisert etter dagens opptakskrav.

 

Jeg er utenlandsk statsborger, kan jeg søke?

Ja. Dersom du ikke får logget deg på Søknadsweb fordi du mangler norsk fødselsnummer, ta kontakt med Knutepunktet ved UiO.

Vi gjør oppmerksom på at mesteparten av undervisning, praksis og mye av studielitteraturen er på norsk.

Jeg har ikke ex.phil, kan jeg søke?

Ja, det er ikke noe krav om ha ex. phil/ex.fac for å søke masterprogrammet. Dersom du søker på grunnlag av en bachelorgrad fra UiO, er ex.phil en obligatorisk del av denne graden.

 

 

 


Rangering

Hvor mye teller motivasjonsbrevet?

Rangeringen baserer seg på 80 studiepoeng, primært emner i spesialpedagogikk og pedagogikk på bachelornivå når vi beregner snittet i den faglige fordypningen. Vi bruker de emner/studiepoeng ettersom hva som er til gunst for søker. Karakterer fra exphil/exfac telles ikke med når vi ser på beste karakterer.

Et ett siders motivasjonsbrev vil også telle med i beregningen, dette kan telle tilsvarende inntil en halv karakter.

 

Hvilke karakterer bruker dere i rangeringen?

Type utdanning Beregningsgrunnlag
 • bachelorgrad i spesialpedagogikk,
  fra UiO

80 studiepoeng spesialpedagogikk, de beste fra programmet ettersom hva som er til gunst for søker.

 • bachelorgrad i spesialpedagogikk,
  ikke fra UiO
80 studiepoeng spesialpedagogikk, de beste fra programmet ettersom hva som er til gunst for søker.
 • bachelorgrad i pedagogikk
40 studiepoeng fra emnegruppe Spesialpedagogikk/tilsvarende, og 40 studiepoeng fra det faget/de emnene søkeren har best karakter i.
 • bachelorgrad i psykologi
40 studiepoeng fra emnegruppe Spesialpedagogikk/tilsvarende, og 40 studiepoeng fra det faget/de emnene søkeren har best karakter i.
 • allmennlærer/grunnskolelærer
30 studiepoeng pedagogikk og 50 studiepoeng fra det faget/de emnene søkeren har best karakter i.

 

 • førskolelærer/barnehagelærer
30 studiepoeng pedagogikk og 50 studiepoeng fra det faget/de emnene søkeren har best karakter i. Dersom søker har emnet BUL - Barns utvikling og læring, telles dette alltid med først som pedagogikk.  Dersom BUL ikke dekker 30 stp, dekkes de manglende poengene av pedagogisk-lignende emner som Barnehagelæreren som pedagogisk leder, Pedagogisk arbeid med barn under 3 år, Bacheloroppgave, Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid.
 • faglærerutdanning med minimum 30 sp pedagogikk i utdanningen
30 studiepoeng pedagogikk og 50 studiepoeng fra det faget/de emnene søkeren har best karakter i. Dersom søkere har mer en 30 stp med pedagogikk og didaktikk, teller karakterene i pedagogikk først.
 • bachelorgrad med minimum 30 sp pedagogikk og 60 sp spesialpedagogikk
80 studiepoeng fra pedagogikk/spesialpedagogikk fra de emnene søkeren har best karakter i.
 • PPU/lektorprogrammet
30 studiepoeng pedagogikk og 50 studiepoeng fra det faget/de emnene søkeren har best karakter i. Dersom søkere har mer en 30 stp med pedagogikk og didaktikk, teller karakterene i pedagogikk først. Karakterer fra masternivå tas i utgangspunktet ikke med.
 • barnevernspedagog
20 studiepoeng pedagogikk fra grunnutdanningen og 60 studiepoeng spesialpedagogikk (hvis du har mer enn 20 sp pedagogikk eller mer enn 60 sp spesialpedagogikk bruker vi de beste karakterene).

Barnevernspedagoger med utdanning hvor det er mye Bestått/ikke bestått kan det gjøres en individuell vurdering.

For 20 stp pedagogikk fra grunnutdanningen, benytter vi emner som heter noe med Sosialpedagogikk, evt kombiner med bacheloroppgaven.  For eldre barnevernsutdanning kan vi benytte emnet Barnevernspedagogen i det forebyggende feltet og/eller   Barnevernspedagogen i barnevernstjeneste og institusjoner
 • vernepleiere
20 studiepoeng pedagogikk fra grunnutdanningen og 60 studiepoeng spesialpedagogikk (hvis du har mer enn 20 stp pedagogikk eller mer enn 60 stp spesialpedagogikk bruker vi de beste karakterene). Emner som vurderes som pedagogikk, kan være: Fagets utvikling og etikk, Innføring i psykologiske og pedagogiske emner, Planlegging, evaluering og dokumentasjon

 

 • audiografutdanning  og 60 sp spesialpedagogikk
20 studiepoeng  fra grunnutdanningen og 60 studiepoeng spesialpedagogikk

 


Om opptak

Hvor finner jeg søknaden?

Det er mulig å søke i Søknadsweb for UiO i perioden 1.februar - 15. april. Du vi ikke finne dette studiet i Samordna opptak!

Er det vanskelig å komme inn på masterprogrammet i spesialpedagogikk?

Det faglige minstekravet for opptak til masterstudiet er karakteren C på opptaksgrunnlaget. Det har vært ca. 3 til 4 søkere på hver plass de senere årene. Hvor vanskelig det er å komme inn avhenger av fordypningen du søker på, antall søkere og deres poeng. Antall søkere og poeng varierer fra år til år. Det er derfor ikke mulig å si hvor høy poengsum man må ha for å komme inn. De siste årene har det vært vanskeligst å komme inn på fordypningene psykososiale vansker og logopedi. Her ligger grensen rett over B De andre fordypningene ligger ett sted mellom B og C.  Karakteren regnes ut fra forskjellige opptaksgrunnlag som ser på forskjellige karakterer alt etter hvilken studieretningen du søker. Se tidligere års poenggrenser   

Hvor mange studieplasser er det?

Antall studieplasser (anslag):

    Audiopedagogikk: 20
    Logopedi: 30  
    Spesifikke lærevansker: 35
    Psykososiale vansker: 30
    Utviklingshemning: 30

30 studieplasser innebærer at rundt 35-40 får tilbud om plass. Det er ingen ventelister, og det kjøres normalt ikke suppleringsopptak i etterkant.   

Hva regnes som spesialpedagogikk i "40 studiepoeng spesialpedagogikk" for søkere med bachelor i pedagogikk eller psykologi?

I utgangspunktet er ingen emner i bachelor i pedagogikk eller  psykologi regnet som spesialpedagogikk, skal en ta utdannelsen ved UiO må en ta valgfrie emner /40 gruppe i spesialpedagogikk, som for tiden er  SPED1100, SPED1200, SPED1300, SPED2100 ,  eller fra Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv (årsenhet)

De tidligere emnene  PED2120 –  og UTVIT1000/UTVIT1100/UTVIT1500  fra UiO regnes som spesialpedagogikk, men ingen nåværende emner fra IPED eller PSI regnes som spesialpedagogikk.  For utdannelser fra andre steder vurderes individuelt, men det bør være emner med "Spesialpedagogikk" i navnet (evt "Tilpasset opplæring"). Noen emner innen "Pedagogisk rådgivning" og "Abnormal psykologi" kan bli vurdert som spesialpedagogikk. 

Hva regnes som spesialpedagogikk i "90 studiepoeng spesialpedagogikk eller 60 studiepoeng spesialpedagogikk og 30 studiepoeng pedagogikk"?

Tilsvarende må være 60 studiepoeng spesialpedagogikk og det må kunne dokumenteres at tilbudet er likeverdig på faglig nivå og i omfang.

Dette kan være:

Emner som regnes som spesialpedagogikk inkluderer:

 • USN: Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK),
 • Høgskolen Kristiania: Årsenhet Spesialpedagogikk
 • Folkeuniversitetet:  Innføring i spesialpedagogikk
 • OsloMet: Lærerspesialistutdanning i spesialpedagogikk for 1.-13. trinn
 • HiNN: SPE1008/1 Disability and Society», SPE1009/1 Participation, Inclusion and Justice – implications for education and social work, PED1006/1 Rådgivning og veiledning i pedagogisk virksomheter 1, PED1007/1 Rådgivning og veiledning i pedagogisk virksomheter 2, SPE2005/2 Spesialpedagogikk - deltagelse og marginalisering, SPE2003/2 Spesialpedagogikk - behov og arbeidsmåter.
 • emner med "Tilpasset opplæring" i tittelen, vurderes som spesialpedagogikk
 • emner med "Sosialpedagogikk" i tittelen, vurderes normalt ikke som spesialpedagogikk
 • emner fra Fagskole innen Helsefag vurderes normalt ikke som spesialpedagogikk.
 •  andre spesialpedagogiske utdanninger må vurderes individuelt.

30 studiepoeng pedagogikk kan være:

 • UTVIT1100
 • lærer/førskolelærerutdanning
 • barnevernspedagogutdanning
 • vernepleierutdanning
 • audiografutdanning
 • grunnfag i pedagogikk
 • pedagogikkemner fra bachelorprogrammet i pedagogikk ved IPED

Bachelor i sosialt arbeid (sosionomutdanning), sykepleierutdanning eller ergoterapiutdanning ansees ikke å ha 30 studiepoeng pedagogikk som en del av utdanningen.    

Andre pedagogiske utdanninger må vurderes individuelt.

Hva menes med "90 studiepoeng spesialpedagogikk eller 60 studiepoeng spesialpedagogikk og 30 studiepoeng pedagogikk", kan jeg f.eks ha 70 stp spesialpedagogikk og 20 stp pedagogikk?

Ja, det menes minst 60 stp spesialpedagogikk, og til sammen 90 stp. En kan godt ha mer spesialpedagogikk (og mindre pedagogikk), men summen må bli minst 90, og minst 60 av disse må  være innenfor spesialpedagogikk

Min utdanning er i vekttall. Hvor mange studiepoeng er det?

For å regne om vekttall til studiepoeng må du gange antall vekttall med tre. Et grunnfag/årsenhet på 20 vekttall utgjør f.eks. 60 studiepoeng.

Hva slags arbeidserfaring er relevant?

Relevant praksis teller i utgangspunktet ikke med i opptaket. Rangering skjer utelukkende på grunnlag av karakterer og motivasjonsbrev. Dersom du klarer å knytte arbeidserfaringen til spesialpedagogikk i motivasjonsbrevet, kan dette telle positivt.

Hvordan vurderes en søker med Bestått/ikke bestått som karakter?

De behandles individuelt. Ved karakterlikhet skal det rangeres etter loddtrekning.  Se ellers kriterier for opptak og rangering på bakgrunn av rammeregler vedtatt av Universitetsstyret: FOR-2014-02-12-130 Forskrift om opptak til 1-2-årige masterprogrammer ved Universitetet i Oslo

Hvordan vurderes en søker med utenlandsk utdanning?

De behandles individuelt. Det blir estimert en poengsum som gjør at en konkurrerer likeverdig med de andre søkerne. 

Søkere med utenlandsk utdanning bør legge ved godkjenning fra NOKUT (evt UDIR for lærerutdanning) om at utdanningen er godkjent som likeverdig norsk utdanning. Dette er ikke et krav, men det vil gjøre godkjenningsprosessen enklere.  

Hvordan vurderer dere motivasjonsbrevet?

Alle søkere på masterprogrammet i Spesialpedagogikk er nødt til å skrive en sides motivasjonsbrev. Dette brevet lastes lastes opp som pdf i søknadsweb. Ikke skriv noen sensitive opplysninger i motivasjonsbrevet som kan bryte pernsonverregler.   

Det legges vekt på erfaring med spesialpedgaogikk og utdanning innen spesialpedagogikk.

Det er mulig å få inntil 0.5 poeng for motivasjonsbrevet.

Søkeren skriver kun ett motivasjonsbrev og trenger ikke skrive for hver fordypning, altså det er mulig å søke på flere fordypninger med kun ett brev. 

Er det opptak både vår og høst?

Nei, masterprogrammet starter kun hver høst med søknadsfrist 15.april.

Når får jeg svar på opptak?

Svar på opptak blir sendt ut via Søknadsweb i begynnelsen av juli, ca 8.juli.

Jeg har lest søknadsinformasjonen og ofte stilte spørsmål. Det er fremdeles noe jeg lurer på. Er det noen jeg kan snakke med?

Spørsmål rundt selve søknadsprosessen må rettes Knutepunktet ved UiO. Faglige spørsmål rundt opptaket eller programmet kan stilles til master@isp.uio.no.  Det er mulig å bestille studieveiledningstime. Ta da kontakt med UV-studieinfo på telefon 22 84 44 45 eller e-post: uv-studieinfo@uv.uio.no. Dersom det er umulig for deg å komme hit, kan du også bestille en telefonveiledning.

 


 

Publisert 14. jan. 2014 13:38 - Sist endret 2. des. 2020 13:01