Studieopphold i utlandet

På grunn av Korona-pandemien er all utveksling til UCB kansellert våren 2021. 

Hvor kan du dra?

Når kan du dra?

  • 4.semester

Hva kan du ta?

Du skal jobbe med masteroppgaven og vil få tildelt en bi-veileder ved Berkeley. Du må også være oppmeldt til masteroppgaveemnet ved UiO. Innlevering og sensur av masteroppgaven skjer ved UiO. 

For å kunne ha oppholdtillatelse i USA som student må du være oppmeldt til emner ved Berkeley tilsvarende 15 credits. Dette vil være støtteemner til masteroppgaven og du får veiledning angående hvilke emner du skal velge. 

Veiledning for den videre prosessen

For å sikre deg et vellykket opphold, må du følge fakultetets veiledning for utvekslingsopphold.   

La deg også inspirere av hvordan andre studenter har hatt det på utveksling.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

 
Publisert 14. jan. 2014 13:38 - Sist endret 31. aug. 2020 10:19