Hvorfor velge dette programmet?

Spesialpedagogikk handler om læring og utvikling hos personer med særskilte behov. Ikke alle har like muligheter for å tilegne seg ny kunnskap og som spesialpedagog jobber du for et mer inkluderende samfunn. Lær hvordan man best kan tilrettelegge for barn og voksne fra noen av landets fremste forskere på feltet!

Kort om studieprogrammet

Du lærer om individuell tilrettelegging for mennesker med særskilte læringsbehov, og å se mennesket som et enkeltindivid og som en del av en større sammenheng. Du vil få viktig kunnskap om psykososiale vansker, lærevansker, synsvansker, hørselsvansker, utviklingshemming og autisme.

Studiehverdagen er variert med praktisk og yrkesnær undervisning. I løpet av studiet får du flere praksisperioder i skole og barnehage, hvor du får verdifulle erfaringer og mulighet til å ta med teoriene fra lærebøkene ut i arbeidshverdagen.

Programmet er et fulltidstudium og består av mye obligatorisk undervisning. Skal du jobbe ved siden av studiene anbefaler vi at du legger dette til dager du ikke har undervisning eller til kveldstid. 

Du vil møte toppforskere og spesialister som underviser på enten norsk, svensk, dansk eller engelsk. Du må også regne med å lese deler av pensum på et av de skandinaviske språkene eller engelsk.

Hva er forskjellen på pedagogikk og spesialpedagogikk?

Pedagogikk og spesialpedagogikk er nærstående fag som begge handler om å fremme læring hos barn og voksne. Mens pedagogikk har fokus på læring generelt, har spesialpedagogikk fokus på læring og utvikling hos personer med særskilte behov. 

Bachelorstudiet i spesialpedagogikk gir generell kunnskap om læring, utvikling og inkludering for personer med særskilte behov. Spesialpedagogikken har kontaktflater mot medisin og andre helsefag.

Bachelorstudiet i pedagogikk gir deg et bredt utsyn over faget samtidig som du kan fordype deg i et område som du synes er spesielt interessant. Temaene viser fagets bredde og allmenne relevans, fra læring, sosialisering og danning både før og nå til teknologibruk og kompetanseutvikling i arbeidslivet. 

 

Studiemiljø

Gjennom de tre årene på bachelorprogrammet følger man samme studiekull som gir et trygt læringsmiljø. Allerede ved semesterstart vil du bli tildelt en faddergruppe som gjør mye sosialt den første uken av studiet. Vi anbefaler at du engasjerer deg under studietiden og faglige- og sosiale foreninger er gode arenaer for å få nye venner og interesser. Du finner informasjon om foreninger ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet her og hele UiO her. 

Studier i utlandet

Du har muligheten til å reise på utveksling i 4.semester av bachelorgraden. Å studere spesialpedagogikk i et annet land gir deg et bredere faglig perspektiv, bedre språkkunnskaper og et internasjonalt nettverk.  Les mer om utvekslingsmuligheter.

Jobb og videre studier

Spesialpedagogisk kompetanse er sterkt etterspurt innenfor områder hvor læring og utvikling er vesentlig. En spesialpedagog jobber med å tilrettelegge læring for personer som har særskilte læringsbehov og kan jobbe i både privat og offentlig sektor. 

Spesialpedagoger kan blant annet jobbe i barnehage/skole, helse-og omsorgssektoren, med arbeidsinskludering og i administrasjon/forvaltning. 

Les mer om karrieremuligheter som spesialpedagog her.

Masterstudium i spesialpedagogikk

Bachelorstudiet i spesialpedagogikk kvalifiserer til masterprogrammene

Et masterstudium gir deg mulighet for spesialisering og enda flere yrkesmuligheter. Med mastergrad kan du for eksempel få jobb i pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste og på kompetansesentre.

Undervise i skolen

Studiet gir ikke undervisningskompetanse. Vil du bli lærer? UiO har egne lærerutdanninger

 
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 1. des. 2021 15:39