Cyber Security Advisor

Alisa jobber i Telenor.

Foto: PRIO

Hva går jobben din ut på?

Jobben min går ut på å rådgi min egen avdeling, andre relevante avdelinger i Telenor Group, og forretningsenhetene våre i utlandet i saker som handler om cybersikkerhet på myndighetsfeltet.

Cybersikkerhet er et felt i rask endring. For et selskap som Telenor Group er det viktig å være oppdatert på utviklingen, ha en proaktiv tilnærming til endringene som kommer, samt en god dialog med myndigheter. Det er nettopp det jobben min handler om. 

Hva er det mest spennende med jobben din?

Det er helt unikt å jobbe med cybersikkerhet i privat sektor fordi cybersikkerhet rokker ved mange strukturer i samfunnet og tvinger oss til å tenke nytt.

Telenor Group et globalt selskap med tilstedeværelse i Skandinavia og Asia, med over 170 millioner kunder til sammen. Dermed får jeg jobbe med cybersikkerhet i et multinasjonalt og globalt perspektiv.

Det er kjempespennende å få innblikk i hvilke utfordringer, muligheter og løsninger knyttet til cybersikkerhet og digitalisering som vi står ovenfor i Norge versus land som for eksempel Myanmar.

Dessuten er ambisjonen til Telenor «Empower societies», som handler om at vi skal ha en positiv påvirkning på menneskene og samfunnene i landene vi er i, gjennom tjenestene vi tilbyr, teknologien vi utvikler, og vår tilstedeværelse, og akkurat det er kjempemotiverende å jobbe med!

Mulighetene er nesten ubegrensede i et selskap som Telenor, hvor jeg jobber i et internasjonalt arbeidsmiljø, hvor engelsk og norsk går om hverandre, helligdager i ni forskjellige land og ulike tidssoner skal koordineres

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?

Jeg har hatt stort utbytte av de analytiske ferdighetene, evnen til å innhente og å strukturere informasjon. Ikke minst kommunisere informasjonen på en logisk, enkel og veloverveid måte.

Dessuten bygget jeg meg opp en fagbakgrunn som gjør meg godt i stand til å forstå og vurdere de raske samfunnsmessige endringene rundt oss.

Som statsviter har jeg en solid evne til å se helheten i ting, og det er en verdifull egenskap når komplekse løsninger og prosjekter skal diskuteres og vurderes i arbeidslivet.

Hvordan er en typisk dag på jobben?

Enkelte dager går mesteparten av tiden på intern møtevirksomhet, mens andre dager jobber jeg foran PCen med alt fra å skrive rapporter, analyser og vurderinger, gi innspill til relevante prosesser, gjennomføre aktiviteter, eller lage beslutningsgrunnlag.

Jeg deltar også på arrangementer i regi av andre aktører innen cybersikkerhet. Det er viktig for å forstå de store spørsmålene, helheten på feltet og utviklingen fremover og ikke minst for å danne relasjoner og dele erfaringer og kunnskap.

Hvordan fikk du jobben?

Jeg søkte meg til en trainee-stilling gjennom programmet Student Women Leadership Program i regi av McKinsey og i samarbeid med blant annet Telenor. Gjennom trainee-programmet fikk jeg kunnskap og erfaring fra et spesifikt fagfelt.

Derfra har det handlet mest om engasjement, og å tørre å gripe, men også skape, dine egne muligheter. Rollen jeg har nå har jeg selv utformet basert på et behov både jeg og sjefen min så.

Hva er ditt beste tips til andre studenter som ønsker din type jobb?

Cybersikkerhetkompetanse er veldig ettertraktet i arbeidslivet i dag, så her er solid fagkompetanse viktig, gjerne med en interesse for eller forståelse for også de mer tekniske aspektene.

Ellers så tror jeg de samme tipsene gjelder for de fleste jobbene. For meg handlet det om å være nysgjerrig på arbeidslivet tidlig, og orientere meg om mulighetene som fantes, både internships, traineeordninger, relevante sommerjobber.

Det aller viktigste etter min erfaring, er å investere tid lenge før du faktisk skal søke jobb på å lære å skrive gode søknader, og gjøre et godt intervju. Her har Karrieresenteret vært til stort hjelp.

For min del var det også veldig nyttig å engasjere meg i aktiviteter ved siden av studiene. Ikke fordi de var direkte relevante for jobben jeg har i dag, men fordi jeg lærte hvilke styrker, egenskaper og interesser jeg har når teori skal omdannes til praksis.

Husk at når du søker jobb, så er det ikke masteroppgaven arbeidsgiveren er ute etter å ansette, men hele deg! Det er med styrkene og egenskapene dine du skal utrette jobben, og det er ofte dette arbeidsgivere er mest interessert i.

Sist men ikke minst, ikke kast bort tid og energi på å sammenligne deg med andre! Det er bare stress. Invester heller tid i å finne ut av hva du er interessert i og har lyst å jobbe med.

Publisert 12. feb. 2019 10:40 - Sist endret 7. feb. 2020 16:33