Hva kan du jobbe med?

Ingebjørg Finnbakk er stabiliseringskoordinator for FNs fredsbevarende operasjoner i Kongo

Synnøve Ellingsen Grøndahl er førstekonsulent i Bymiljøetaten.

Jørn Wichne Pedersen er aspirant i Utenriksdepartementet.

Naomi jobber ved Samfunnskontaktavdelingen i SiO, og har i tillegg et spennende verv som ungdomsdelegat i FN.

Lars er ansatt ved statistikkseksjonen i direktoratet.

Ingeborg er sikkerhetsrådgiver i Helsedirektoratet.

Ragna er doktorgradsstipendiat hos Fafo.

Kari Johanne Hjeltnes er rådgiver i Statens Vegvesen.

Lars Kristian Øren er strategianalytiker i Posten.

Marthe Hårvik Austgulen er forsker på SIFO, innenfor teknologi og miljø.

Even Westerveld er konsulent i Geelmuyden.Kiese.

Martha Haukaas er konsulent i Capgemini med ansvar for datainnhenting, analyse og fremstilling av rapporter.

Aase Marthe Horrigmo  er doktorgradstipendiat ved Universitetet i Agder