Hva kan du jobbe med?

Martha jobber i Virke.

Ena jobber i PR-byrået Zynk.

Ida jobber ved Senter for hav og Arktis.

Mathias jobber i Norsk presseforbund.

Alisa jobber i Telenor.

Souhail jobber i Justis- og beredskapsdepartementet.

Synnøve jobber i Elbilforeningen.

Ingebjørg Finnbakk jobber for FN i Kongo

Jørn Wichne Pedersen jobber i Utenriksdepartementet.

Naomi jobber i Samfunnskontaktavdelingen til SiO.

Lars Sutterud jobber hos NAV.

Ingeborg jobber i Helsedirektoratet.

Ragna jobber hos forskningsstiftelsen Fafo.

Lars Kristian Øren jobber i Posten.

Marthe jobber med teknologi og miljø hos SIFO.