Rådgiver

Ida jobber ved Senter for hav og Arktis.

Hva går jobben din ut på?

Senterets oppgave er å analysere, sammenstille og formidle kunnskap om havnæringene i nord, og hvordan de kan videreutvikles på en bærekraftig måte.

Som rådgiver holder jeg i kommunikasjonsbiten, inkludert nettsider, sosiale medier og presse. Jeg deltar i faglige prosesser og gjør noe administrativt arbeid.

Senteret startet opp i august 2018 og vi er få ansatte. En av fordelene med dette er at jeg får være involvert i alt som skjer, og i stor grad kan forme min egen hverdag.

Hva er det mest spennende med jobben din?

Å være med på å utvikle Senter for hav og Arktis fra starten av er veldig givende. Vi har store ambisjoner, og det er spennende å meisle ut planer for hvordan disse skal innfris. Dette krever kreativitet og nytenkning, og er veldig lærerike prosesser!

Dessuten er hav ekstremt dagsaktuelt, og det er gøy å være del av en så stor nasjonal og internasjonal satsning.

Jeg får et godt innblikk i forvaltning, norske havnæringer, og ikke minst mulighet til å videreutvikle egen fagkompetanse. 

Da jeg takket ja til jobben ble jeg også nødt til å flytte fra Oslo til Tromsø. Jeg har lenge hatt interesse for nordområdene, og setter pris på å oppleve regionen jeg tidligere kun har studert sør fra. 

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?

Fagkompetansen jeg fikk gjennom masterløpet er veldig nyttig.

Jeg skrev masteroppgave om nordområdene, og fordypet meg i problemstillinger som har vist seg relevante i min nåværende jobb.

Metodekunnskapen har også gitt meg gode verktøy for analytisk tenkning, selv om eksamensinnspurten på UiO i sin tid var rimelig hektisk.

Ellers er gode skriveferdigheter, evne til å strukturere tekst og argumenter, og til å sette seg inn i ny informasjon, klassiske statsviter-egenskaper jeg bruker hver dag. 

Hvordan er en typisk dag på jobben?

Mine arbeidsdager varierer mye, så det typiske er egentlig vanskelig å beskrive. Møtevirksomhet så vel som planlegging og gjennomføring av fag- og formidlingsprosjekter er noe som går igjen.

Når jeg har tid forsøker jeg også å oppdatere meg på siste nytt innenfor fagfeltet. 

Hvordan fikk du jobben?

Jeg fikk jobben gjennom en ordinær søknadsprosess: Jeg søkte på stillingen, og ble ansatt etter to intervjurunder. Når det er sagt er jeg sikker på at min tidligere erfaring var viktig.

I tillegg til å skrive masteroppgave om nordområdene var jeg studentstipendiat ved Fridtjof Nansens institutt.

Etter endt mastergrad fikk jeg jobb ved Fridtjof Nansens institutt, hvor jeg blant annet publiserte masteroppgaven min som vitenskapelig artikkel, redigerte en bokserie, og jobbet med forskningskommunikasjon.

Kompetansen herfra bidro til at jeg stilte sterkere i søknadsprosessen frem mot min nåværende jobb ved Senter for hav og Arktis.

Hva er ditt beste tips til andre studenter som ønsker din type jobb?

Fordyp deg i et tema du interesserer deg for, og bruk masteroppgaven som et videre springbrett. Det var avgjørende for min vei inn i arbeidslivet og etter hvert den jobben jeg har i dag.

Skaff deg relevant arbeidserfaring underveis i studieløpet. Har du hatt en praktikantstilling kan det gi et verdifullt fortrinn i konkurranse med mange andre flinke folk.

Til slutt: engasjer deg, vis interesse og gjør alltid en god jobb. Det legges merke til og kan gi nye muligheter og en god referanse som er gull verdt.

Publisert 12. mars 2019 14:02 - Sist endret 12. mars 2019 14:02