Rådgiver

Souhail jobber i Justis- og beredskapsdepartementet.

Foto: privat

Hva går jobben din ut på?

Jeg jobber i økonomi- og styringsteamet i Justis- og beredskapsdepartementet. Jeg har budsjett- og etatsstyringsansvar for enkelte av Sivilavdelingens underliggende virksomheter.

Hovedoppgavene mine består av å koordinere av statlige budsjettrunder, utforme tildelingsbrev, planlegge styringsdialog og å følge opp områdene voldsoffererstatning og vergemål. I tillegg gjør jeg generell saksbehandling, analyser, vurderinger og styringsutvikling.

Hva er det mest spennende med jobben din?

Det mest spennende med jobben er at arbeidsoppgavene er varierte og relevante med tanke på mine interesser og utdannelse.

I tillegg lærer jeg stadig nye ting, som for eksempel hvordan ulike budsjettprosesser legges opp, hvilke analyser som må gjøres i forkant av disse, hvordan etatsstyringen påvirker underliggende virksomheter, og hvordan fagområdene tilknyttet avdelingen fungerer.

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?

Jeg bruker mye av utdannelsen min – særlig i arbeidet med å utforme tildelingsbrev og i analyse av ulike datakilder. Samtidig har det vært en fordel å ha kunnskap om offentlig forvaltning generelt, og utviklings- og styringsprosesser i statlige virksomheter spesielt.

Noe av det viktigste masterstudiene har gitt meg, er en kritisk vurderingsevne og et grunnlag for å kunne evaluere komplekse og sammensatte prosesser.

Det er også verdt å nevne at min masteroppgave er svært relevant for denne jobben.

Hvordan er en typisk dag på jobben?

Jobben min er ganske variert, så det er vanskelig å definere en typisk dag. Arbeidsoppgavene er avhengig av når på året vi befinner oss. I noen perioder forbereder vi innspill til statsbudsjett eller regjeringskonferanser, i andre perioder utarbeider vi tildelingsbrev eller analyserer styrings- og resultatinformasjon. I tillegg kommer behandling av henvendelser fra statsråd, media, stortingspolitikere og den øvrige befolkningen.

Hvordan fikk du jobben?

Jeg søkte på denne jobben da vikariatet i min tidligere jobb nærmet seg slutten. Masteroppgaven min var en viktig del av at jeg fikk den tidligere jobben min, som igjen gav meg relevant arbeidserfaring for min nåværene jobb.

Hva er ditt beste tips til andre studenter som ønsker din type jobb?

Ikke undervurder verdien av metode- og analysefag.

Prøv å skriv en masteroppgave som er relevant for arbeidslivet eller feltet du ønsker å jobbe i.

Tenk at du skriver masteroppgave på oppdrag for noen. Forsøk å få relevant arbeidserfaring innenfor ditt interessefelt. Aksepter midlertidige stillinger i startfasen.

Bygg opp karrieren din steg for steg. Det er vanskelig å få drømmejobben rett etter at du er ferdig med studiene. Du må kanskje akseptere en jobb på noe lavere nivå enn du ønsker deg. Etterhvert vil arbeidserfaringen din gjør at du kan man være mer selektiv.

Publisert 12. feb. 2019 10:33 - Sist endret 12. feb. 2019 16:09