Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet i statsvitenskap er et fulltidsstudium på tre år og 180 studiepoeng.

Bachelorprogrammet i statsvitenskap består av

 • Ex.phil. og ex.fac. (20 studiepoeng)
 • 90 studiepoeng i statsvitenskap (90-gruppe)
 • 40 studiepoeng innenfor et annet fagområde (40-gruppe)
 • 30 studiepoeng fritt valgte emner

Programmet har to anbefalte studieløp. Du velger selv hvilket studieløp du ønsker å følge.

Alternativ 1

6. semester STV3090 – Politisk analyse 40-gruppe 40-gruppe
5. semester Emne på 2000-nivå Emne på 2000-nivå 40-gruppe
4. semester Fritt emne eller utveksling Fritt emne eller utveksling Fritt emne eller utveksling
3. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum STV1200 – Internasjonal politikk 40-gruppe
2. semester STV1020 – Metode og statistikk STV1300 – Komparativ politikk SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
1. semester STV1000 – Innføring i statsvitenskap STV1100 – Politisk teori STV1400 – Offentlig politikk og administrasjon
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Alternativ 2

6. semester STV3090 – Politisk analyse 40-gruppe 40-gruppe
5. semester Fritt emne eller utveksling Fritt emne eller utveksling Fritt emne eller utveksling
4. semester Emne på 2000-nivå Emne på 2000-nivå EXPHIL03 – Examen philosophicum
3. semester STV1200 – Internasjonal politikk 40-gruppe 40-gruppe
2. semester STV1020 – Metode og statistikk STV1300 – Komparativ politikk SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
1. semester STV1000 – Innføring i statsvitenskap STV1100 – Politisk teori STV1400 – Offentlig politikk og administrasjon
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypning i statsvitenskap (90-gruppe)

 • seks emner på 1000-nivå (innføringsemner)
 • to emner på 2000-nivå (fordypningsemner)
 • STV3090 - politisk analyse (avslutningsemne)

Emner på 1000-nivå

Av de seks obligatoriske emnene på 1000-nivå, gir emnet STV1000 deg en innføring i statsvitenskap. STV1100, STV1200, STV1300 og STV1400 gir deg en generell innføring i fagets hovedområder; politisk teori, internasjonal politikk, komparativ politikk og offentlig politikk og administrasjon. I tillegg vil STV1020 - Metode og statistikk, gjøre deg i stand til å innhente, analysere, forstå og formidle kunnskap på en systematisk måte.

Emner på 2000-nivå

Emnene på 2000-nivå gir deg muligheten til å fordype deg innenfor to av hovedområdene i faget, altså politisk teori, internasjonal politikk, komparativ politikk og offentlig politikk og administrasjon. Du skal velge to emner 2000-emner fra to ulike områder. Eksempelvis får du ikke godkjent både STV2230 og STV2220 som fordypningsemner i 90-gruppa, da begge disse emnene er innenfor internasjonal politikk.

Vær oppmerksom på at emnene enten går om høsten eller om våren.

Politisk teori

Internasjonal politikk (du kan kun velge ett av emnene)

Komparativ politikk (du kan kun velge ett av emnene)

Offentlig politikk og administrasjon (du kan kun velge ett av emnene)

Temaspesifikt (Europastudier) - Kan kombineres med hvilket som helst av de andre fordypningsemnene

Tidligere studieløp

Fra og med høsten 2015 ble STV2200 – Internasjonal politikk 2 (fordypningsemne) (nedlagt) erstattet av tre fordypningsemner i internasjonal politikk og STV2300 – Komparativ politikk 2 (fordypningsemne) (nedlagt) erstattet av tre fordypningsemner i komparativ politikk (se over) som kunne velges som del av 90-gruppa. De nye emnene er innlemmet med tilbakevirkende kraft, med unntak for studenter som allerede har fått utskrevet vitnemål.

STV3090

Avslutningsemnet STV3090 – Politisk analyse sammenfatter de viktigste problemstillingene i bachelorprogrammet i statsvitenskap, og du skriver en oppgave der du foretar en selvstendig analyse. Vi anbefaler på det sterkeste at du avlegger dette emnet i siste semester av programmet.

 40-gruppe (valgfritt støttefag)

 • For å sikre faglig bredde i graden skal 40-gruppen være innen et annet fagområde enn statsvitenskap. Du kan bruke alle 40-grupper som tilbys ved UiO.
 • Det vil likevel være slik at ikke alle 40-grupper ved UiO kan velges via utdanningsplanen din. Dette skyldes kapasitetsbegrensninger og opptakskrav hos andre fakulteter.

EXPHIL03 - Examen philosophicum

For programstudenter ligger EXPHIL03 - Examen philosophicum automatisk inne i StudentWeb på tredje semester i utdanningsplanen. Dersom du ønsker å ta EXPHIL03 i et annet semester endrer du dette selv i StudentWeb.

Utveksling

Det anbefales å reise på utveksling i 4.eller 5. semester og avlegge frie emner i utlandet. Les mer om studieopphold i utlandet som del av graden.

Godkjenning av utdanning fra andre læresteder

Har du utdanning fra andre læresteder kan det være at denne kan godkjennes i studieprogrammet.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i statsvitenskap.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 8. juli 2014 13:15 - Sist endret 8. jan. 2018 15:02