Prosjektleder i HR-firma

I sin stilling som junior prosjektleder i Bluegarden jobber Live Dølvik blant annet med å implementere lønn- og personalsystemer.

Foto: Bluegarden.

Live Dølvik oppforder studenter til å skrive masteroppgave i samarbeid med arbeidslivet.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg søkte på stillingen som Junior Prosjektleder i Bluegarden gjennom finn.no

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Bluegarden leverer lønn- og personalsystemer for våre kunder og som prosjektleder er jeg totalansvarlig for implementering av disse løsningene for våre kunder.

Arbeidsoppgavene innebærer kartlegging og planlegging av aktiviteter fra man overtar prosjektet til man overleverer kunden til drift. Jeg har ansvaret for kommunikasjon med kunder og involverte ressurser, rapportering til interne og eksterne styringsgrupper, samt å sikre fremdriften i prosjekter slik at våre løsninger leveres til avtalt tid, kostnad og kvalitet for våre kunder.

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå arbeider jeg med ferdigstillelse av et implementeringsprosjekt og oppstart av nye prosjekter.

Ferdigstillelse av prosjekt innebærer å sikre at alle leveranser er i henhold til avtale, at kunden får en god overføring til drift og gjennomføre erfaringsmøte med prosjektorganisasjonen.

I oppstarten av et prosjekt er det behov for faglige og tekniske avklaringer og kartlegging. Det etableres en prosjektorganisasjon, intern forankring i organisasjonen og det utarbeides prosjektplaner med fremdrift og viktige milepæler i prosjektet.

Hvordan bruker du utdanningen fra TIK i jobben din?

Gjennom masterprogrammet ved TIK tilegnet jeg meg kunnskaper om blant annet innovasjon i privat sektor, teknologiske innovasjoner og teknologisk vekst. Masteroppgaven min hadde fokus på innovasjon i internettjenestebedrifter og ga meg da innsikt i hva ASP- løsninger er.

Bluegarden utvikler og drifter ASP- løsninger for våre kunder, og mastergraden har kommet godt til nytte for å forstå våre produkter og hvordan de brukes av våre kunder.

På TIK gjennomførte vi også flere store prosjektarbeid og erfaringer fra dette har jeg tatt med meg over i prosjektlederstillingen.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Skriv masteroppgave eller bacheloroppgave i samarbeid med en bedrift eller gjennom et forskningsprosjekt! Da knytter du verdifulle kontakter i arbeidsmarkedet og du får arbeidserfaring som kommer godt til nytte senere.

Selv skrev jeg masteroppgaven min gjennom et forskningssamarbeid med Telenor, Institutt for Informatikk, London School of Economics og TIK-senteret.

Se hvordan du kan skrive masteroppgaven din i samarbeid med arbeidslivet gjennom Vitenskapsbutikken (red.anm.).

Publisert 3. mai 2013 14:59 - Sist endret 22. nov. 2013 14:16