Teknovatøren

Teknovatøren er TIK- og ESST-studentenes egenproduserte magasin.

Teknovatøren ble stiftet i 2010 og er et semi-vitenskapelig tidsskrift om innovasjon og teknologi. Magasinet produseres hovedsakelig av masterstudenter ved dette senteret., med økonomisk støtte fra bl.a TIK-senteret.
 Arbeidet med tidsskriftet gjøres på frivillig basis, og alle studentene på senteret inviteres til å delta på redaksjonsmøtene. Alle studenter oppfordres til å bidra med dagsaktuelle og faglig relevante artikler.

Arbeidet med Teknovatøren er en sosial tilnærming til det faglige stoffet og skaper et unikt samhold mellom studenter og ansatte. Ved siden av det faglige og sosiale, kan deltakelse i Teknovatøren ta seg godt ut på en CV.

 
 
 
 
 
 
 
Publisert 22. mars 2013 11:33 - Sist endret 8. feb. 2016 12:39