Prosjektkoordinator

Marie er prosjektkoordinator hos Kjeller Innovasjon.

Marie Moi Lundstad. Bilde: Privat.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg søkte på et summer internship hos Kjeller Innovasjon sommeren 2015. Etter to intervjurunder fikk jeg internship sammen med to andre. Den stillingen jeg har i dag er en direkte konsekvens av dette.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Kjeller Innovasjon kommersialiserer forskning, og er i direkte kontakt med teknologitunge forskningsmiljøer, næringsliv og virkemiddelaktører som Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Dette økosystemet er komplekst, og jeg tror det var en fordel at jeg kjente til slike systemer fra TIK.

Videre er Kjeller Innovasjon en prosjektorganisasjon, og masteroppgaven min handlet om ledelse av store prosjekter. På den måten ble jeg kjent med hvordan ulike interesser påvirker sluttproduktet, og at innovasjonsprosesser er alt annet enn lineære. I tillegg hadde jeg god kjemi med de som intervjuet meg.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Kjeller Innovasjon er organisert med et prosjektlederteam og et inkubatorteam. Prosjektlederteamet henter ideer ut fra forskningsmiljøene og videreutvikler dem, og forretningsutviklerne i inkubatorteamet utvikler prosjektene til selskaper/AS. Jeg er ansatt som prosjektkoordinator, noe som innebærer at jeg skal bidra i konkrete prosjekter og selskaper, samt oppgaver som faller inn i overgangen mellom prosjekt og inkubasjon.  

Hva jobber du med akkurat nå?

Arbeidsdagene er veldig varierte, og det er også noe av grunnen til at jeg ønsket å jobbe hos Kjeller Innovasjon. Derfor kan jeg ikke beskrive en typisk arbeidsdag. Men det som går igjen er at jeg henter inn relevant bransje- og markedsinformasjon til ulike prosjekter.

Jeg syns det er veldig spennende med gründere, og forrige uke var vi på studietur til STING (Stockholm Innovation Group). Akkurat nå er det Oslo Innovation Week, og da oppfordres vi til å dra på de arrangementene vi syns er både spennende og relevante. Det er gøy.

Hvordan bruker du utdanningen fra TIK i jobben din?

Kjeller Innovasjon stiller krav til at jeg er analytisk, selvstendig og effektiv. Dette er tre egenskaper jeg har med meg fra studier generelt, og masteren fra TIK spesielt. Jeg lærte veldig mye av å skrive masteroppgaven, og jeg tror at denne prosessen har gitt meg erfaring med å innhente informasjon, omarbeide relativt store mengder data, for så å videreformidle relevante funn på en forståelig måte.  

TIK har gitt meg en helhetlig forståelse av hva innovasjon er, hvordan innovasjon oppstår, og hvorfor innovasjon er viktig. Fordi studiet favner såpass bredt (fra nyskapning på bedrift- og prosjektnivå til store samfunnsøkonomiske endringer) sitter jeg igjen med en relativt bred referanseramme. Dette er gull verdt for meg som nyansatt fordi jobben krever en forståelse for både gründermentalitet og utfordringer/problemstillinger knyttet til vekst, tilgang til internasjonale markeder, IPR, patenter, finansieringskilder mm.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Mitt inntrykk er at masterprogrammet i TIK blir stadig mer relevant da det er et stort fokus på omstilling og innovasjon fra politikere, media og arbeidsgivere. Jeg tror det er lurt å være oppmerksom på at man har tatt en relativt åpen samfunnsvitenskapelig mastergrad, og bruke dette som et fortrinn.

I tillegg er det lurt å gjøre seg opp noen tanker om hvor man vil jobbe (bransje, sektor), for så å selge seg inn aktivt der. Jeg ser på internshipet som et langt og praktisk orientert jobbintervju, og på den måten en snarvei til videre jobb. Dette har vært en klar fordel for meg, og jeg vil anbefale flere samfunnsvitere å undersøke muligheten for internship i både større og mindre bedrifter.

Publisert 4. nov. 2015 10:39 - Sist endret 14. mars 2018 11:08