Prosjektleder

Silje jobber i Teknologirådet. 

foto: privat

Hvordan fikk du din nåværende jobb?
Jeg søkte på en stilling som studentmedarbeider i Teknologirådet da jeg startet på TIK i 2015, og jobbet der et par dager i uken gjennom hele studieløpet. Noen uker før jeg leverte masteroppgaven ble jeg tilbudt jobben som prosjektleder. 

 

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?
Det at jeg allerede hadde jobbet der over en lengre periode og at de kjente meg godt fra før – og at det åpnet seg en mulighet til rett tid var nok viktige faktorer.  

At både TIK-studiet og temaet for masteroppgaven min var direkte relevant for Teknologirådets arbeid spilte nok også positivt inn.

 

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?
Jeg leder et prosjekt om teknologi og livslang læring og jeg har ansvar for å planlegge og sørge for fremdrift i prosjektet, som skal munne ut i flere rapporter utover våren og høsten.

Det innebærer blant annet å gjøre research på området, analyse og utforming av rapporter, avholde ekspertgruppemøter og arrangementer, og dialog med relevante aktører. 

Akkurat nå er det siste innspurt for å ferdigstille en rapport om læringsteknologi.

Vi er også i gang med å planlegge neste fase av prosjektet og forberede en diskusjon til neste møte med prosjektets ekspertgruppe.

 

Hvordan bruker du utdanningen fra TIK i jobben din?
Teknologirådet gir råd til Stortinget og øvrige myndigheter om ny teknologi, og vurderer muligheter og utfordringer i et bredt samfunnsperspektiv. Utdanningen fra TIK har gitt meg et godt kunnskapsgrunnlag og analytiske rammer for å jobbe med denne typen problemstillinger.

 

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?
Dette er jo noe man får høre stadig vekk som student, men å begynne tidlig med å se seg om etter en relevant deltidsjobb er en god investering.

Man får verdifulle erfaringer som kan gjøre overgangen fra studier til jobb enklere, samtidig som man får prøvd seg litt fram og funnet ut av hva man motiveres av og trives med.

Og ofte dukker det jo opp noe underveis – for flere av de jeg studerte med på TIK ble deltidsjobben til en fulltidsstilling etter at masteroppgaven var levert.

Publisert 8. aug. 2018 12:56 - Sist endret 26. feb. 2019 15:58