Jeg har fått ”knagger” til å henge beslutningene mine på

Harald Rutle er administrasjons- og studieleder ved Lørenskog videregående skole. Han har bred arbeidserfaring og har blant annet jobbet innenfor barnevern, psykiatri, politiet, Forsvaret og som selvstendig næringsdrivende i tillegg til flere år som lærer.

Skoleleder på alle trinnene i norsk skole

- Jeg ble skoleleder i 2008. De fire første årene jobbet jeg som avdelingsleder og rektor i grunnskolen før jeg jobbet 5 år som rektor ved Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (Fokus) på Sessvollmoen. Fokus var en del av Forsvarets Høgskole og har karriereveiledning og sivil kompetanseheving av vernepliktige og ansatte i Forsvaret som sine kjerneoppgaver.  De siste årene har jeg jobbet som administrasjons- og studieleder ved Lørenskog videregående skole. Det har vært spennende og lærerikt å jobbe i videregående skole og jeg opplever at ganske mye er ulikt fra mine tidligere oppgaver som skoleleder. Jeg synes også det er litt gøy å ha vært leder på alle trinnene i norsk skole - fra grunnskole til høyskole- og universitetssektoren.

Følte et behov for å styrke fundamentet

- Alle hus trenger en grunnmur for å stå stødig - et fundament å støtte seg til når vær og vind herjer som mest. Det var en slik tankegang som gjorde at jeg søkte masterprogrammet i Utdanningsledelse ved Universitetet i Oslo. Etter flere år som skoleleder følte jeg et behov for å styrke og utvikle det teoretiske fundamentet for ledelsespraksisen min. Jeg tror det er to forutsetninger som må være til stede for å kunne bli en god leder – et teoretisk fundament og praktisk erfaring.

Jeg er bedre i stand til å analysere

- Å få leve i en hverdag der jeg kan se praksis i lys av teori, og teori i lys av praksis er på mange måter et privilegium, samtidig som det gjør meg tryggere i lederjobben. Jeg har fått ”knagger” til å henge beslutningene mine på og jeg er bedre i stand til å analysere hvor jeg har tråkket feil når ting ikke blir helt slik jeg hadde tenkt. Et biprodukt er at jeg ofte er streng i vurderingen av egen praksis.

Publisert 22. sep. 2017 15:22 - Sist endret 2. okt. 2020 10:18