English version of this page

Betal semesteravgift, Kopinor-avgift og SAIH-tiarar kvart semester

Fristar

  • Haust: 1. september
  • Vår: 1. februar

Betalingsinfo i Studentweb

Beløpa 

  • Semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO, kr 600
  • Kopinor-avgift til UiO, kr 220 (kr 110 for studentar på eit definert deltidsstudium på 50 % eller mindre). Avgifta bidrar til å dekke nokre av UiO sine utgifter til Kopinor for bruk av opphavsrettsleg beskytta materiale til studentane.
  • SAIH-tiarane, kr 40. Dersom du ikkje vil støtte SAIH kan du trekkje frå kr 40 på fakturabeløpet. Har du betalt og ønsker refusjon, må du fylle ut SAIHs refusjonsskjema.

Alle aktive studentar må betale Kopinor-avgifta, sjølv om du til dømes reiser på utveksling frå UiO.

Det er forskjell på å betale Kopinor-avgifta og å kjøpe utskrifter.

Når du

Når du har betalt semesteravgifta til SiO via UiO kan du bruke SiO sine velferdstilbod

Andre spørsmål?

Kontakt Knutepunktet

Publisert 6. juni 2011 15:56 - Sist endra 6. apr. 2022 12:10