Epay – Betalingsformidling på web

Hva er Epay?

  • UiOs elektroniske betalingstjeneste
  • kan brukes av UiOs enheter som har behov for å ta i mot betalinger for varer eller tjenester.
  • bygger på Nets' betalingsløsning og er integrert med UiOs økonomisystem

Ta i bruk

Epay kan brukes av ansatte ved UiO.

Hvis du ønsker å ta i bruk betalingsløsningen, finner du informasjonen du trenger på Epays nettsted under UiOs For ansatte-sider.

Hvem kontakter jeg?

Lurer du på noe i forbindelse med Epay, kan du sende en e-post til e-pay-adm@admin.uio.no.