English version of this page

Personvern og vilkår for bruk av Nettskjema

 1. Nettskjema kan brukes til innsamling av informasjon av alle som har en UiO-bruker og eksterne samarbeidspartnere som har skrevet en databehandleravtale med UiO/USIT.

 2. Nettskjema skal ikke brukes til langtidslagring av data. Når et skjema ikke lenger mottar nye data, skal data slettes i Nettskjema. Data som er samlet inn, skal – dersom det skal tas vare på - lastes ned og oppbevares på et egnet sted.

 3. Data skal slettes innen 6 måneder etter at siste besvarelse ble levert. Der dette ikke har blitt gjort vil data bli slettet fra skjema.

 4. Bruk av Nettskjema forutsetter at du har gjort deg kjent med reglementet for bruk av IT-tjenestene ved Universitetet i Oslo.

 5. All behandling av personopplysninger, ved bruk av nettskjema, skal være i tråd med bestemmelsene i personopplysningsloven. Har du spørsmål om behandling av personopplysninger, se Personvern ved UiO.

 6. Brukerne av Nettskjema har selv ansvar for å sette seg inn i endringer i Personvern og vilkår for bruk. Ved endring av vilkårene vil det bli lagt inn en melding om dette i meldingstjenesten for Nettskjema.

 7. I Nettskjema lagrer vi følgende personopplysninger:

  1. Brukernavn, fullt navn og epostadresse ved UiO eller FEIDE.

  2. Informasjon om hvilke tilganger en bruker har og hvilke endringer som er gjort i skjemaet.

  3. Informasjon om den som besvarer et skjema

   • I skjema med innlogging eller direktelenke fra epost, lagres epostadresse, navn, brukernavn og tidspunkt for levering.

   • I skjema som er anonymisert blir det kun lagret om en person har svart på et skjema eller ikke. Det er da ikke mulig å koble personen mot det leverte skjemaet.

  4. Informasjon som respondenten fyller ut i selv skjemaet kan inneholde personopplysninger

Se kommentarutgave til Personvern og vilkår for bruk av Nettskjema.

 

Publisert 3. jan. 2017 18:53 - Sist endret 7. feb. 2020 16:38