English version of this page

Personvern og vilkår for bruk av Nettskjema

 1. Nettskjema kan brukes til innsamling av informasjon av alle som har en UiO-bruker og eksterne samarbeidspartnere som har skrevet en databehandleravtale med UiO/USIT.

 2. Nettskjema skal ikke brukes til langtidslagring av data. Når et skjema ikke lenger mottar nye data, skal data slettes i Nettskjema. Data som er samlet inn, skal – dersom det skal tas vare på - lastes ned og oppbevares på et egnet sted.

 3. Persondata skal slettes fra skjema innen 6 måneder etter at siste besvarelse ble levert. Der dette ikke har blitt gjort vil persondata bli slettet fra skjema. Du blir varslet om dette på e-post i forkant.

 4. Bruk av Nettskjema forutsetter at du har gjort deg kjent med reglementet for bruk av IT-tjenestene ved Universitetet i Oslo.

 5. All behandling av personopplysninger, ved bruk av nettskjema, skal være i tråd med bestemmelsene i personopplysningsloven (se retningslinjer for ansvarlig datainnsamling og skjemabruk på nett). Har du spørsmål om behandling av personopplysninger, se Personvern ved UiO.

 6. Brukerne av Nettskjema har selv ansvar for å sette seg inn i endringer i Personvern og vilkår for bruk. Ved endring av vilkårene vil det bli lagt inn en melding om dette i meldingstjenesten for Nettskjema.

 7. I Nettskjema lagrer vi følgende personopplysninger:

  1. Brukernavn, fullt navn og epostadresse til de som oppretter og redigerer et skjema.

  2. Informasjon om hvilke tilganger en bruker har og hvilke endringer som er gjort i skjemaet.

  3. Informasjon om den som besvarer et skjema

   • Kun data som vises til respondent lagres sammen med besvarelsen. I skjema med innlogging eller direktelenke fra epost, kan spørmål om epostadresse, navn og brukernavn autoutfylles. Det lagres også tidspunkt for levering for ikke-anonyme svar.

   • I skjema som er anonymisert blir det kun lagret om en person har svart på et skjema eller ikke. Det er da ikke mulig å koble personen mot det leverte skjemaet.

Se kommentarutgave til Personvern og vilkår for bruk av Nettskjema.

Publisert 3. jan. 2017 18:53 - Sist endret 26. mai 2020 16:35