Lydopptak via Zoom med Nettskjema-diktafon

Mange ser i dag på mulighet til å gjennomføre intervjuer via video-løsninger. På UiO har vi gjort en vurdering hvordan forskere hos oss kan bruke verktøyet Zoom til på ta opp ta opp intervjuer av kategori "Røde data". Dette har vi dokumentert under Hvordan gjøre intervjuer på distanse med Zoom.

Publisert 20. mars 2020 09:43 - Sist endret 1. feb. 2021 12:44