Bruk Zoom og Nettskjema-diktafon til intervjuer

Du kan bruke Zoom sammen med Nettskjema-diktafon til intervjuer.

Du kan gjennomføre intervjuer med opp til røde data med hjelp av Zoom-videomøter.

Ettersom du ikke vet hva respondenten kommer til å si er intervjuer i forbindelse med et forskningsprosjekt å regne som røde data frem til intervjuet er gjennomført. Du må da bruke Zoom via din Feide-konto. For UiO er dette https://uio.zoom.us/

Opptak kan gjøres direkte Zoom - se egen Rutine for bruk av Zoom for røde data ved UiO.

Alternativt kan opptaket gjøres i Nettskjema-diktafon som du liggende ved siden datamaskinen mens intervjuet foretas i Zoom. Lydfilene leveres til TSD eller lagres i Nettskjema.

Pass på å ha gode rutiner rundt opptak

  • Lytt kun til filene ved å spille dem av i Nettskjema
  • Begrens tilgang til å hente ut data fra skjema
  • Ha rutiner for at data slettes når ferdig transkribert (ellers slettes de automatisk fra Nettskjema etter 6 måneder)
  • Om røde data transkriberes på lokal PC må du  bruke UiO-driftet PC eller terminalklient.

Se også 

Søk i veiledningene
Kontakt brukerstøtte:

Ring oss

Vi har åpent mellom 08:30 og 17:00 på hverdager,
og mellom 10:00 og 15:00 på lørdager.

Telefonnummer: 22 84 00 04

Send inn sak til oss

Du kan sende inn din forespørsel via e-post til: it-support@uio.no.

Gå til e-post

Book et videomøte over Zoom

Er du student eller ansatt kan du avtale veiledningstime hos UiO Helpdesk over Zoom. Tilgjengelige tider er tirsdag til torsdag mellom 11:00 og 13:00.

Book et videomøte

Chat med oss

Vår chat er bemannet mellom 09:00 og 16:00 på hverdager.

Åpne chat
Publisert 19. mars 2020 13:53 - Sist endret 3. nov. 2021 12:24