Calendar - motta møteinnkallelser

Veiledningen viser hvordan du mottar møteinnkallelser i Calendar.

Motta møteinnkallelser

Calendar varsler i Dock om at du har fått en møteinnkallelse:

Varsel om møteinnkallelse i Dock

I Calendar får du ytterligere informasjon om møtet:

Calendar: Mottatt møteinnkallelse

I innboksen til Calendar ligger det en melding. Klikk på innboksen og du får se overskriften til møteinnkallelsen, hvem som har sendt innkallelsen, samt tidspunktet. Du kan respondere ved å klikke på knappene Maybe, Decline og Accept.

Se samtidig at møteinnkallelsen vises i kalenderen i en stiplet boks. At oppføringen er stiplet og i grått, betyr at du enda ikke har godtatt møtet eller avvist det. Aksepterer du møteinnkallelsen skifter oppføringen i kalenderen farge til fargen på den kalenderen du mottok innkallelsen på. Avviser du møteinnkallelsen, fjernes kalenderoppføringen fra den aktuelle kalenderen.

Publisert 3. feb. 2014 15:25 - Sist endret 26. okt. 2016 08:43