English version of this page

Spam/søppelpost i Apple Mail

Det kan bli mye spam og uønsket e-post. Derfor har UiO satt opp god spamfiltrering sentralt. Du kan selv gjøre innstillinger for filtreringen. 

Spamfiltrering i Brukerinfo

Hovedinnstillingene for spamfiltrering er like for alle brukere på UiO, uavhengig av hvilket e-postprogram de bruker. Innstillingene ligger i Brukerinfo. 

Hvis du føler at du må, kan du gjøre innstillinger i Mail. Vi anbefaler likevel at du bruker spamfiltreringen i Brukerinfo.

Filtrering i macOS Mail

Mail i macOS kommer med et innebygget Bayesian-stil spamfilter som bygger på to forhold, typen spam du mottar og typen e-post du mottar. Spamfilteret er lærende og hver gang du markerer at noe er spam, så lærer filteret. Den samme læringen skjer dersom du markerer at en e-post ikke er spam.

Mail kommer med flere Spam/Junk-innstillinger som du finner i Mail → Preferences → Junk Mail:

Skjermbilde av Spam-innstillinger i Apple Mail

Som standard er valget Enable junk mail filtering aktivert. Standard valg er at junk e-post behandles slik Mark as junk mail, but leave it in my Inbox. og dette vil nok være den best løsningen for de fleste. Alternativt kan man endre valget til Move it to the Junk mailbox.

Du kan gjøre valg som unntar e-post fra spamfiltreringen, når:

  • Sender of message is in my Contacts
  • Sender of message is in my Previous Recipients 
  • Message is addressed using my full name

Dersom spamfiltreringen på en eller annen måte "løper løpsk" og marker masse ønsket e-post som spam, kan du nullstille opplæringen av spamfilteret ved å trykke på knappen Reset... .

Enkel spam-håndtering i Mail

Marker e-posten som du mener er spam eller scam og klikk på knappen Move selected messages to Junk.

 

Alternativt kan du gå til Message → Move to Junk.

E-post som ikke er spam

Fra tid til annen markerer Mail e-post feilaktig som spam/junk.

Gå da til den aktuelle e-posten og klikk på knappen Move to Inbox.

Skjermbilde av Mails innboks hvor en e-post ikke er spam

Publisert 26. okt. 2016 08:43 - Sist endret 10. feb. 2022 14:25