Tilgang til Windows-server med programvare for kvalitativ metode

Hva er dette?

  • UiO har sentrale servere med Windows operativsystem og programvare for kvalitativ analyse installert.
  • Maskinene er et tilbud til alle som har behov for å kjøre programmer som NVivo under Windows, utenom egen maskin.

Ta i bruk

Alle med brukernavn ved UiO har tilgang til servermaskinene, også fra maskiner utenfor UiOs nett (som hjemmemaskiner).

Slik logger du inn

Hva kan lagres?

Hvem kontakter jeg?