Kontaktveileder

Hjelp til datafangst og -analyse, inkludert høsting av data fra Facebook, Twitter og andre web-ressurser/-sider.

 

Ta kontakt med datafangst@usit.uio.no

  • Informasjon om eller hjelp med IT-tjenestene for kvalitativ metode og videoanalyse
  • Råd/hjelp til valg av programvare for analyse
  • Metodeveiledning

 

Ta kontakt med kvalitativ-metode@usit.uio.no

 

  • Råd om innkjøp og bruk av utstyr (lyd og video).
  • Teknisk og praktisk veiledning til gode opptak i feltet.
  • Hjelp til konvertering.
  • Dette kontaktpunktet er ment for lokal-it ansvarlige

 

 

Ta kontakt med av-teknisk@usit.uio.no 

Er du ikke tilknyttet et bestemt fakultet, eller er usikker på hvor du kan henvende deg, kan du ta kontakt med drifts- og brukerstøttesenteret Houston.

Spørsmål og rådgiving rundt utforming av datahåndteringsplan for forskningsprosjekter

Andre kontaktpunkt for IT-støtte i forskning