Datainnsamling og datahåndtering

Hvis du som forsker skal samle inn, lagre og gjøre analyser av data, men ikke helt vet i hvilken ende du skal begynne, ta kontakt med oss i Gruppe for datafangst og samlingsforvaltning (DS) på vår kontaktadresse datafangst@usit.uio.no.

Hvis du derimot vet en del om hvordan du vil samle inn, lagre og analysere dataene dine, og kun lurer på et eller flere av punktene nedenfor, følge lenkene spesifisert under enkeltpunktene, eller skriv til oss i DS.

Jeg trenger en ekstra datamaskin (men ønsker ikke å kjøpe enda en "dings")

Skrivebordsvirtualisering (VDI)

Hvis du har ønsker tilgang til en ekstra datamaskin i tillegg til kontor-pcen eller din bærbare pc/mac, kan du be om å få tilgang til en virtuell datamaskin. USIT har en egen driftsgruppe som sørger for å sette opp og drifte denne typen maskiner, også kalt virtual desktop infrastructure, eller VDI.

Jeg/Vi ordner det meste sjøl, trenger bare (tilgang til) en server (fellesmaskin)

UH IaaS

Hvis du har (tilgang til) tilstrekkelig teknisk kunnskap, vurder å få satt opp en Linux- eller Windows-server gjennom UH IaaS-samarbeidet mellom Bergen og Oslo. Da blir du herre over egne ressurser og er ikke avhengige av andre når du trenger mer kapasitet, vil installere programpakker osv. Husk dog at du må selv bestille og betale hvis du benytter lisensiert programvare.

Jeg/Vi trenger en server driftet av USIT

Serverdrift

Hvis du helst ser at USIT drifter din server (Windows / Linux), finner du informasjon om hvordan du ordner det på serverdrift-sidene. Her er det et enkelt skjema man fyller ut, hvor man spesifiserer hva man trenger. Merk at man, I tillegg til teknisk spesifikasjon, må fylle inn navnet på en person med såkalt BDM (budsjettdisponeringsmyndighet) i bestillingsskjemaet.

Jeg/Vi har allerede en løsning for datahåndtering, men trenger et opplegg for innlogging

Innlogging

Dette kan fort vise seg være en litt omstendelig (teknisk) affære å få til, litt avhengig om man ønsker å benytte Feide (Dataporten), MinID eller andre, f.eks. internasjonale, autentiseringsløsninger (eduGAIN), eller om man ønsker at brukere skal kunne logge inn på en server (fellesmaskin/-ressurs). I det siste tilfellet må en med administrator-rettigheter på maskinen/serveren gi en bruker direktetilgang til maskinen, enten som enkeltbruker, eller (helst) som medlem i en gruppe hvor alle i gruppen har same type tilgang/ rettigheter på maskinen.

Et mindre sikkert alternativ, som dessuten krever at man selv administrerer brukere og password, er å benytte Apaches htpasswd-program. NB! Dette fungerer best for enkel innlogging på/ tilgang til websider på en webserver.

Jeg/Vi trenger en database

Databaser

USIT får mange forespørsler om å få tilgang til en database. I forbindelse med innsamling og håndtering av forskningsdata, handler det i mange tilfeller om noe mer en (kun) en (tom) database. Det er derfor viktig å undersøke om det man egentlig ønsker hjelp til er å installere og drifte en teknisk forskningsinfrastruktur bestående av en applikasjon eller et program for registering og forvaltning av data hvor (grunn)dataene ligger lagret i en database.

I utgangspunkter har USIT støtte for oppsett og drift av PostgreSQL- og Oracle-databaser. Andre databaser, så som MySQL, MS SQL og diverse NoSQL- eller XML-databaser, må man som regel installere og drifte selv. Se også sidene om drift av databaser ved UiO.

Unntaket kan være hvor en spesiell database er en integrert del av en større, teknisk forskningsinfrastruktur (se neste punkt).

Jeg/Vi trenger drift og vedlikehold av en komplett løsning/et større system for datainnsamling og -håndtering

Drift av forskningsinfrastruktur

I forbindelse med oppsett og drift av (større) forskningsinfrastrukturer bestående av dedikerte maskiner, utstyr og/eller enheter for datainnsamling, lagring og analyse, går USIT gjerne inn som partner, og er med på å garantere drift og vedlikehold av forskningsstrukturen over flere år. I slike tilfeller, bør man ta kontakt med lederen for underavdelingen for IT i forskning.

Jeg/Vi trenger drift og vedlikehold av en løsning/et system utviklet av noen andre/samarbeidspartene

Drift av eksternt utviklete løsninger/system

Merk at dette kan bli utfordrende, dyrt, for ikke å si umulig, hvis USIT ikke har kapasitet og/eller ekspertise på det som er utviklet. Ta kontakt, så undersøker vi dette sammen.

Jeg/Vi trenger en løsning for formidling av våre forskningsdata

Forskningsformidling

USIT har tilgang på noen utviklerressurser som kan bistå med formidling av forskningsdata/innhold i vitenskapelige databaser. Vi har f.eks. utviklet en del webpubliseringsløsninger for museene ved UiO. Ved utvikling av denne typen publiseringsløsninger påløper det som regel kostnader som kunden må betale. Ta kontakt hvis du ønsker å undersøke hvilke muligheter som finnes.

Jeg/Vi skal lagre data som inneholder særlige kategorier av personopplysninger, såkalte sensitive data

Lagring av sensitive data

UiOs løsning for dette heter TSD, Tjenester for sensitive data. Ta kontakt med TSD for videre samtaler om hva de tilbyr av løsninger. (Se ev. også UiOs sider om personvern.)

Emneord: datainnsamling, datahåndtering, IT-støtte, datafangst, data capture, research data management, data collection
Publisert 29. aug. 2018 14:29 - Sist endret 2. juli 2021 02:10