f4transkript

Praktisk og effektivt verktøy for transkribering av intervjuer og fokusgruppeintervjuer. 

Merk at dette ikke et program for talegjenkjenning (Speech recognition), men et manuelt transkriberingsverktøy. Digitale lydfiler importeres til programmet og man har da tilgjengelig nyttige funksjoner for transkripsjon.

Ta i bruk

For nedlasting til egen arbeidsstasjon (typisk hjemmemaskin eller laptop): 

Om du ønsker å installere på kontor-maskin eller UiO-eid bærbar Windows PC kan dette gjøres via Software Center. Har du har en UiO driftet Mac kan f4transkript installeres fra Managed Software Center. Ta kontakt med din lokale IT-avdeling hvis behov for hjelp til installasjonen.

Programmet er også tilgjengelig fra servere via UiO programkiosk og stat.uio.no. Se informasjon om tilgang her

Publisert 19. okt. 2017 13:49 - Sist endret 25. mars 2021 13:30