Eksempler på apper utviklet ved UiO/USIT

Her presenteres kort eksempler på app-prosjekter samt relevant informasjon til samarbeidspartnere. 

Tittel Beskrivelse Samarbeidspartnere
Olweus Web-applikasjon for Olweusprogrammet som kartlegger mobbing i grunnskolen. Anne Marita MildeNORCE Research
Food- Capture

Digital ernæringsoppfølging. Mobilapp og rapport i TSD 

Mari Mohn Paulsen v/ avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo og Inven2.

FatigueAct Fatigue-mestrings app for personer med fatigue etter hjerneslag

Anners Lerdal, Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS)

Valgdagboken Mobil-app til valgforsking brukt ved stortingsvalget 

Signe Bock Segaard, Institutt for samfunnsforskning

iTandem

Mobil-app for forskningsprosjekt som kartlegger bl.a. søvn og medisiner hos pasienter i behandling. Samhandlingsverktøy omkring pasientens behandling.

Kristin Lie Romm, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet

HappyHands Mobil-app for digital egenmestring av håndartrose Ingvild Kjeken og Anne Therese Tveter v/ Diakonhjemmet Sykehus, 

Norsk Revmatikerforbund

MinSafeStart Mobil-app for gravide som ønsker å loggføre og få en oversikten over sine kvalmesymptomer i svangerskapet.  Hedvig Marie Egeland Nordeng, Farmasøytisk institutt v/UiO. 
MegSelv Mobil-app til klinisk prosjekt på vestre viken Vestre Viken HF, Paul Møller og Lise Baklund
MinEma Mobil-app til forskning på psykiatrisk behandling med dialektisk samtaleterapi (DBT) Egil Haga og Lars Mehlum, Institutt for klinisk medisin ved UiO
Diktafon App for digitale lydopptak av intervjuer eller fokusgrupper. Kan levere opptak direkte til sikker lagring i TSD Stig Muren v/Høyskolen i Oslo og Tjenester for Sensitive Data (TSD), UiO.
BabyLex Mobil-app hvor foreldre kan teste språkferdigheter hos barn

Julien Mayor, Psykologisk institutt, UiO

MittBlikk Mobil-app med "snap-chat" lignende funksjonalitet (bilder og kommentar) for å dokumentere ungdoms hverdagsliv.  Willy Pedersen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

MinDag

Klinisk oppfølging. Gir push-melding med jevne mellomrom og oppfordrer til å svare på et skjema Norment
Tusen-Tac Spesialtilpasset for medisinering (se artikkel på titan.uio.no) Anders Åsberg ved Farmasøytisk institutt
Selvforsk Mobilapp for selv-rapportering av følelse

Tilman ved Psykolgisk Institutt.

MinHverdag 

Mobilapp for traume-fokusert kognitiv atferdsterapi. 

Marianne Skogbrott Birkeland, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Publisert 20. mars 2017 11:03 - Sist endret 25. mai 2022 11:53