Eksempler på apper ved UiO/USIT

Her presenteres kort eksempler på app-prosjekter samt relevant informasjon til samarbeidspartnere. 

Enkelte av appene har begrenset informasjon av sikkerhetsmessige årsaker ettersom de brukes i klinisk forskning. 

Tittel Beskrivelse Samarbeidspartner Utvikler TSD
MinSafeStart Mobil-app for gravide som ønsker å loggføre og få en oversikten over sine kvalmesymptomer i svangerskapet.  Hedvig Marie Egeland Nordeng, Farmasøytisk institutt v/UiO.  USIT p322
MegSelv Mobilapp til klinisk prosjekt på vestre viken Vestre Viken HF, Paul Møller og Lise Baklund USIT na
Hukommelse Mobil-app for å gi oppgaver til deltagere i forskningsprosjekt om hukommelse Inge Amlien og Anders Fjell, Psykologisk institutt UiO USIT p23
Diktafon App for digitale lydopptak av intervjuer eller fokusgrupper. Kan levere opptak direkte til sikker lagring i TSD Stig Muren v/Høyskolen i Oslo og Tjenester for Sensitive Data (TSD), UiO. USIT p11
BabyLex Mobil-app hvor foreldre kan teste språkferdigheter hos barn

Julien Mayor, Psykologisk institutt, UiO

USIT na
MittBlikk Mobil-app med "snap-chat" lignende funksjonalitet (bilder og kommentar) for å dokumentere ungdoms hverdagsliv.  Willy Pedersen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO USIT p297

MinDag

Klinisk oppfølging. Gir push-melding med jevne mellomrom og oppfordrer til å svare på et skjema Norment USIT p33
MinMat

Digital registrering av mattinntak for å forebygge underernæring på sykehus

Lene Frost Andersen, Mari Mohn Paulsen USIT p175
Tusen-Tac Spesialtilpasset for medisinering (se artikkel på titan.uio.no) Anders Åsberg ved Farmasøytisk institutt USIT p55
Selvforsk Mobilapp for selv-rapportering av følelse Tilman ved Psykolgisk Institutt. USIT p287
Realfagsbiblioteket Boksøk og navigasjon Realfagsbiblioteket na UB og IFI na
Appetitt Applikasjon for ernæring og kostholdstiltak Anne Moen NR p107
Publisert 20. mars 2017 11:03 - Sist endret 6. mai 2020 17:35