English version of this page

Statistikk – IT-støtte til statistikk

Hva er IT-støtte til statistikk?

  • en forskningsrettet IT-tjeneste, rettet mot alle faser i forskningsprosessen. 
  • USIT tilby rådgiving og brukerstøtte innen IT-verktøy til statistikk.

Ta i bruk

IT-støtte til statistikk kan brukes av ansatte og studenter ved UiO, samt eksterne.

Ta i bruk statistikkprogrammer ved å følge linkene under «Hjelp og veiledning».

Hvem kontakter jeg?

Finn rett kontaktpunkt her.