Velge riktig type database

Planlegger du å opprette en database må du først ta stilling til hvilken type database som er riktig for din tjeneste. Valgene i dag er mellom PosgreSQL, MSSQL og Oracle.

Ofte er det gitt hvilken type database du trenger. Dette kan f.eks skyldes spesifikke krav i den tjenesten som skal kjøres. Det er derfor viktig å lese nøye gjennom kravene som følger med tjenesten.

Andre ganger er det mer fritt hvilken database som kan benyttes. Da skal man velge database ut fra følgende prioriterte rekkefølge

  1. PostgreSQL (Open Source)
  2. MSSQL eller Oracle (Lisensiert programvare)

PostgreSQL

PostgreSQL er en Open Source database som vi anbefaler for de fleste formål. Dersom tjenesten støtter PosgreSQL skal denne databasen i hovedsak velges. UiO har generelt ikke kjøpt supporttjenester for PostgreSQL.I samarbeid med ulike Open Source Communities vil USIT prøve å løse tekniske problemer. Det er mulig å kjøpe support fra en tredjepart, men dette må betales av de som etterspør dette. Evt pris for support avtales som en del av bestillingsprosessen.

MSSQL

MSSQL er et kommersielt produkt hvor UiO betaler lisens basert på bruk. Bruk av MSSQL-databaser skal derfor i hovedsak baseres på at tjenesten  krever MSSQL, eller at verdien av tjenesten blir vesentlig høyere ved bruk av MSSQL. UiO kjøper support fra leverandøren av databasen slik at vi får hjelp til å løse tekniske problemer om det er behov for det. UiO tilbyr Microsoft SQL Server Standard Edition. Om tjenesten har behov for Microsoft SQL Server Enterprise Edition,  må dette kjøpes inn separat og kostnaden dekkes.

Oracle

Oracle er et kommersielt produkt hvor UiO betaler lisens basert på bruk. Bruk av Oracle-databaser skal derfor i hovedsak baseres på at tjenesten  krever Oracle, eller at verdien av tjenesten blir vesentlig høyere ved bruk av Oracle. UiO kjøper support fra leverandøren av databasen slik at vi får hjelp til å løse tekniske problemer om det er behov for det. UiO kjører Oracle Enterprise Edition. Noen opsjoner i Oracle er ikke dekket av Enterprise Edition lisensen. Det er viktig å klargjøre hvilke opsjoner tjenesten krever. UiO har f.eks ikke lisens for Spatial eller inMemory opsjonene.

Hjelp med valg av database

Ta gjerne kontakt med database-drift@usit.uio.no dersom du fortsatt er usikker på hvilken type database som passer best i akkurat ditt tilfelle.

Publisert 4. apr. 2019 14:57 - Sist endret 20. sep. 2019 09:10