Bestille database

Planlegger du å opprette en database, ønsker du støtte til drift av en database, eller ønsker du at USIT skal overta en database for deg? Har du planer om å anskaffe eller sette opp en database som skal være tilgjengelig for flere, og som trenger å kjøre i et stabilt driftsmiljø?

USIT har tilbud på flere nivåer som kan gjøre driften og hverdagen din enklere. Våre folk har lang erfaring med drift av databaser for Universitet i Oslo og tilknyttede enheter. Vi ønsker å gjøre slike tjenester så effektive, sikre og rimelige som mulig samtidig som funksjonalitet og tilgjengelighet for brukerne står i fokus.

USIT kan hjelpe til med å designe løsningen din

Det finnes flere typer databaser. Hvis du trenger å kjøre en database for ditt miljø er det ikke sikkert du trenger å kjøpe inn egen databaselisens. USIT kan hjelpe deg med å finne den beste måten å anskaffe, installere og drifte databasen på. Vi har laget en liste over ulike momenter ved å sette opp en database.

  • Trenger applikasjonen din en bestemt databasetype? Vi drifter for tiden PostgreSQL, MSSQL og Oracle databaser.
  • Trenger du bare tilgang til databasen over nettverket? Hos USIT kjører databaser på sentral serverpark på USITs maskinrom, og du har tilgang remote til databasen.
  • Har du høye krav til oppetid? USIT tilbyr flere nivåer og løsninger for applikasjoner der oppetid og tilgjengelighet er viktig.

Veien videre

Har du spørsmål, kan du snakke med din lokale IT-ansvarlige. Hvis du ikke har en lokal IT-ansvarlig kan du kontakte oss pr. e-post.

På bestillingsskjemaet er det et spørsmål om hvilket miljø/maskin databasen skal kjøre på. Her er litt mer informasjon om hvordan dere kan bestemme miljø.
Det enkleste for dere og USIT er om databasen kan kjøre på hotellet. Kriterier for om du kan bruke hotell-type database:

  • er under 5GB
  • er ikke CPU intensiv
  • inneholder ikke sensitive data
  • det er ikke mer en 1 eller 2 personer som skal ha direkte tilgang til databasen

Om hotell-løsningen ikke passer for dere, er neste anbefalte løsning at databasen(e) kjøres på USITs sentrale VMware løsning. Vi tar gjerne en rådgivningssesjon med dere hvis dere ønsker at en annen løsning enn hotell-løsningen skal brukes.

Publisert 24. juni 2013 14:49 - Sist endret 20. nov. 2020 15:51