Databasebackup

Backup er en viktig del av databasedrift. Eier du en database som driftes av USIT, har du også ansvar for å finne ut hvilke backupbehov dine data og din applikasjon har.

I utgangspunktet blir det jevnlig tatt backup av alle databaser. Backup tjener to formål:

 • Om nødvendig å gjenskape databasen slik den så ut på et visst tidspunkt
 • Gjenopprette databasen om noe katastrofalt skulle skje (disaster recovery)

Standard innstilling er:

 • Produksjonsdatabaser tas backup av hver dag og kan legges tilbake til et point-in-time (med variasjoner om hvor lenge vi har point-in-time mulighet). 
 • Non-produksjonsdatabaser - kan legges tilbake, men ikke nødvendig til et point-in-time.
 • Backups beholdes i 90 dager.

MSSQL:

 • Produksjon – Standard oppsett, point-in-time recovery.
 • Non-produksjonsdatabaser  - Sammen som produksjon.

Oracle:

 • Produksjon – Standard oppsett, point-in-time recovery.  Man kan etter behov få logisk backup (export) av produksjons databaser som beholdes for 90 dager.
 • Non-produksjonsdatabaser – Backup tas 1 gang i uke og databasen er ikke tilgjengelig under backup.

PostgreSQL:

 • Produksjon – point-in-time recovery som beholdes for 2 uker. Daglig export av objekter er tatt og holdes for 90 dager.
 • Non-produksjonsdatabaser – Daglig export av databasen.

Langvarige backup for produksjonsdata

I spesielle tilfeller er det behov for å ta vare på backup over flere år. Dersom din enhet har behov for en slik løsning, ta kontakt med oss på database-drift@usit.uio.no.

Ekstra backup av data

Under patching/oppgradering av applikasjoner er det ofte lurt å ta en backup av databasen rett før man starter oppgradering. Hvis du trenger en ekstra backup, ta kontakt med oss på database-drift@usit.uio.no.

Publisert 4. mai 2010 11:48 - Sist endret 15. aug. 2019 13:08