English version of this page

Mattermost – chat- og samarbeidsverktøy

Kva er Mattermost?

  • Chat-tjeneste som kan brukast fra dei fleste plattformar.
  • Studentar blir lagt inn i kanalar av faglærar.
  • Tenesta drivest lokalt på UiO og er såleis ikkje ein skyteneste. 
  • Offentlege kanalar, lukka kanalar og direktemeldingar. 
  • Alt blir arkivert og søkbart frå desktop, laptop og app på telefon.

Mattermost for IT-tilsette

IT-ansatte ved UiO har sitt eige team i Mattermost. Tilgang til denne er knytt til rolla som lokal IT-ansvarleg. Ta kontakt med USIT dersom du som IT-ansatt ikkje har fått tilgang. 

Last ned Mattermost

Mattermost er tilgjengeleg i nettlesar, men kan også lastast ned som app/program frå Mattermost sin nettstad for Mac, Windows, Linux, iOS og Android.

Ta i bruk

Logg inn i Mattermost

Bestille kanalar

Tilsette kan bestille teams og kanalar - opne eller tilgangsbegrensa:

Treng du eit team eller ein kanal med eksterne brukere, sender du e-post til mattermost-drift@usit.uio.no.

Kva er lov å sende og lagre?

IT-tilsette

IT-tilsette kan sende og lagre opptil raude data i kanaler i kun eit team, 'UiO-IT'.

Automatisk sletting av innhald

  • For team som er knytt til undervising, blir alle postingar som er eldre enn 6 månader sletta

  • For team som er knytt til prosjekt, blir alle postingar sletta når prosjektet blir avvikla

  • For team som er knytt til organisasjonseininger ol, startar vi ut med å setje opp sletting av postingar eldre enn 24 månader

Hvem kontakter jeg?

Treng du hjelp eller har du spørsmål? Send e-post til mattermost-drift@usit.uio.no