English version of this page

Mattermost – chat- og samarbeidsverktøy

Kva er Mattermost?

  • Mattermost er ein chat-tjeneste med brei funksjonalitet som kan brukes fra dei fleste plattformar
  • Tenesta drivest lokalt på UiO og er såleis ikkje ein skyteneste. 
  • Samhandlinga går føre seg i offentlege kanalar, lukka kanalar og i direktemeldingar. 
  • Alt blir arkivert og søkbart, og er tilgjengeleg frå desktop, laptop og app på telefon.
  • Mattermost er tilgjengeleg i nettlesar, men kan også lastast ned som app/program frå Mattermost sin nettstad for Mac, Windows, Linux, iOS og Android.
  • Mattermost er i bruk på UiO i undervisning og anna. Brukarar som ikkje er IT-tilsette kan bestille oppretting av team eller kanalar, og sjølv melde inn brukargrupper.

Mattermost for IT-tilsette

IT-ansatte ved UiO har sitt eige team i Mattermost. Tilgang til denne er knytt til rolla som lokal IT-ansvarleg. Ta kontakt med USIT dersom du som IT-ansatt ikkje har fått tilgang. 

Automatisk sletting av innhald

  • For team som er knytt til undervising, blir alle postingar som er eldre enn 6 månader sletta

  • For team som er knytt til prosjekt, blir alle postingar sletta når prosjektet blir avvikla

  • For team som er knytt til organisasjonseininger ol, startar vi ut med å setje opp sletting av postingar eldre enn 24 månader

Ta i bruk

Logg inn i Mattermost

Bestille kanalar:

Tilsette bestiller teams, kanalar - opne eller tilgangsbegrensa, via nettskjema. Studentar får tilgang til kanalar der dei er lagt inn. Trenger du eit team eller ein kanal der også eksterne brukere skal være med, sender du e-post til mattermost-drift@usit.uio.no.

Kva er lov å sende og lagre?

IT-tilsette:

IT-tilsette kan sende og lagre opptil raude data i kanaler i kun eit team, 'UiO-IT'.

Hvem kontakter jeg?

Treng du hjelp eller har du spørsmål? Send e-post til mattermost-drift@usit.uio.no