Mattermost – chat- og samarbeidsverktøy

Kva er Mattermost?

  • Mattermost er ein chat-tjeneste med brei funksjonalitet som kan brukes på dei fleste plattformar
  • Tenesta køyrer lokalt på UiO og kan bruaest om du ikkje ønskjer å nytte skytenester. 
  • Samhandlinga går føre seg i offentlege kanalar, private kanalar og i direktemeldingar. 
  • Alt blir arkivert og søkbart og er tilgjengeleg frå desktop, laptop og smarttelefon.
  • Mattermost er tilgjengeleg i nettlesar, men kan også lastast ned frå Mattermost sin nettstad. Applikasjonen er tilgjengeleg både på Mac, Windows, Linux, iOS og Android.
  • Hausten 2019 opnast Mattermost for bruk ved UiO i undervisning og anna. Brukarar som ikkje er IT-tilsette kan bestille oppretting av kanalar og sjølv melde inn brukargrupper.

Mattermost for IT-tilsette

IT-ansatte ved UiO har sitt eige team i Mattermost. Tilgang til denne er knytt til rolla som lokal IT-ansvarleg. Ta kontakt med USIT dersom du som IT-ansatt ikkje har fått tilgang. 

Studentar og tilsette:

Tilsette bestiller kanalar, opne eller private, via nettskjema. Studentar får tilgang til kanalar der dei er lagt inn.

Logg inn i Mattermost

Kva er lov å sende og lagre?

IT-tilsette:

Innlogging med UiO-brukernavn og -passord.

Innlogging for IT-tilsette

Kva er lov å sende og lagre?

IT-tilsette kan sende og lagte opptil raude data i lukka kanalar.

Hvem kontakter jeg?

Treng du hjelp eller har du spørsmål? Send e-post til mattermost-drift@usit.uio.no