Mattermost – chat- og samarbeidsverktøy

Kva er Mattermost?

  • Mattermost er ein chat-tjeneste med brei funksjonalitet som kan brukes på dei fleste plattformar
  • Tenesta køyrer lokalt på UiO og kan brukast om du ikkje ønskjer å nytte skytenester. 
  • Samhandlinga går føre seg i offentlege kanalar, private kanalar og i direktemeldingar. 
  • Alt blir arkivert og søkbart og er tilgjengeleg frå desktop, laptop og smarttelefon.
  • Mattermost er tilgjengeleg i nettlesar, men kan også lastast ned frå Mattermost sin nettstad. Applikasjonen er tilgjengeleg både på Mac, Windows, Linux, iOS og Android.
  • Mattermost er i bruk på UiO i undervisning og anna. Brukarar som ikkje er IT-tilsette kan bestille oppretting av kanalar og sjølv melde inn brukargrupper.

Mattermost med eksterne brukere

I januar 2020 ble Mattermost åpnet for eksterne brukere. Ansatte som har behov for å etablere chat-/kommunikasjonskanaler der også eksterne deltar, bestiller dette ved e-post til mattermost-drift@usit.uio.no.

Mattermost for IT-tilsette

IT-ansatte ved UiO har sitt eige team i Mattermost. Tilgang til denne er knytt til rolla som lokal IT-ansvarleg. Ta kontakt med USIT dersom du som IT-ansatt ikkje har fått tilgang. 

Studentar og tilsette:

Tilsette bestiller kanalar, opne eller private, via nettskjema. Studentar får tilgang til kanalar der dei er lagt inn. Trenger du en kanal der også eksterne brukere skal være med, sender du e-post til mattermost-drift@usit.uio.no.

Logg inn i Mattermost

Kva er lov å sende og lagre?

IT-tilsette:

Innlogging med UiO-brukernavn og -passord.

Innlogging for IT-tilsette

Kva er lov å sende og lagre?

IT-tilsette kan sende og lagte opptil raude data i lukka kanalar.

Hvem kontakter jeg?

Treng du hjelp eller har du spørsmål? Send e-post til mattermost-drift@usit.uio.no