English version of this page

Digital prøveforelesning

Digital prøveforelesning kan enten gjennomføres som en videokonferanse i Zoom, eller ved å gjøre opptak som deretter sendes til opponentene for vurdering. Begge typer prøveforelesning kan kombineres med både heldigital og delvis digital disputas. Vær oppmerksom på at Det medisinske fakultet krever at prøveforelesning gjennomføres som videokonferanse, for å åpne for en god diskusjon av forelesningen. 

Opptak i Zoom

Les mer om gjennomføring av prøveforelesning som opptak, og regler knyttet til dette. 

Videokonferanse

Med denne typen prøveforelesning er det større forskjeller mellom heldigital og delvis digital disputas, som du bør være klar over.