Aktuelle saker om Vortex fra 2016

Publisert 12. des. 2016 15:09

Dokumenter og mapper kan nå gis ny plassering og nye navn uten at lenker brytes. Automatisk utfylling av sluttdato og slutt-tidspunkt i arrangementer. Støtte for opplasting av filer ved "Drag and drop" fra egen desktop når du administrerer en mappe.

Publisert 20. nov. 2016 12:24

Denne høsten har HF og UiOs store formidlingssatsning blitt oppgradert med flere nye muligheter.

Publisert 28. okt. 2016 11:38

For et par uker siden lanserte forskningsinfrastruktur nettverket Nor-BioImaging nye nettsider i Vortex.

Publisert 24. okt. 2016 12:57

Nettverket består av fjorten ulike europeiske universiteter, og det har sitt hovedsete i Brussel. Ole Petter Ottersen er styreleder for nettverket.

Publisert 27. sep. 2016 20:02

Bedre sortering av årstallsmapper i venstremeny, bedre støtte for delte stillinger, justert funksjon for å sjekke tilgjengelighet og en rekke andre forbedringer.

Publisert 27. juli 2016 14:43

Forskningsprosjektet GLOBUS lanserte rett før sommeren nye nettsider i Vortex.

Publisert 27. juli 2016 14:36

Tidligere i år lanserte Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) nye nettsider i Vortex.

Publisert 27. jan. 2016 10:48

Se hvilke personer som er medlem i en gruppe på rettigheter-arkfanen, forbedret lenkesjekk ved publisering av en nettside, fikset feil i forskningsprosjekt- og forskergruppemal når en deltager slutter ved UiO.