Nytt i Vortex i tredje kvartal 2018

Mer visningsnær redigering, advarsel hvis sletting medfører lenkebrudd, Office Online i pilot, persontilpasset opptaksside for masterprogrammer, automatiske genererte lydfiler fra all opplastet video, alle nettsider på HTTPS og en rekke andre forbedringer.

Mer visningsnær redigering

Slik virker den

I ny redigering er typografi og stilsetting av elementer nærmest identisk med den du får ved visning av nettsiden. 

Bredden på redigeringsvinduet er lik bredden innholdet får ved visning, og bredden tilpasser seg automatisk hvis du f.eks. har skrudd av venstremeny eller har fylt feltet for høyrekolonne. 

Dette vil gi deg bedre kontroll på linjebrekking av tekst, plassering av bilder i løpende tekst osv. når du redigerer.

Og det vil forhåpentligvis redusere antallet ganger hvor du må gå til forhåndsvisning for å sjekke hvordan nettsiden blir seende ut før du publiserer den.

Visningsnær redigering er tilgjengelig i de fleste felter i de fleste maler, bortsett fra i forsidemal og kontaktvelger.

Mulig å gå tilbake til fullbredde redigering

For veldig brede sider med store tabeller, kan den gamle redigeringen være mer hensiktsmessig.

Vi har derfor laget en funksjon slik at du enkelt kan velge mellom ny visningsnær redigering og fullbredde redigering – se video under.

Funksjonen husker også hvilken innstillingen du valgte forrige gang du redigerte nettsiden, og vil velge den automatisk neste gang du redigerer siden.

Betatestet gjennom sommeren

I mai kjørte vi en åpen betatest hvor alle som ville kunne delta, og det ga oss mange gode tilbakemeldinger som vi har ført til at vi har forbedret løsningen på flere områder:

  • Tydelig melding første gang du redigerer en nettside som har visningsnær redigering som viser hvordan du kan velge "gammel" fullbredde redigering
  • Utbedret breddehåndteringen til også å tilpasse seg om venstremeny er av eller på
  • Husker hvis du har valgt fullbredde-innstilling når du redigerer en bestemt nettside til neste gang – kjekt hvis du har en side med en bred tabell f.eks.
  • Fikset en stygg IE11-bug som gjorde det veldig tungvindt å redigere lister, og som irriterte flere under betatesten

Nettsteder med annet design enn UiO

I utgangspunktet vil visningsnær redigering være påskrudd for alle nettsteder.

Visningsnær redigering vil uavhengig av design gi en redigeringsopplevelse hvor gapet mellom redigering og visning er mye mindre enn i gammel redigering.

Det er også mulig å spesialtilpasse redigeringen til et hvilket som helst design, men det vil kreve noe arbeid som vil medføre kostnad for de miljøene som ønsker det.

Advarsel hvis du forsøker å slette noe som bryter en lenke

Vortex har lenge hatt en funksjon for å hindre lenkebrudd hvis du flytter på nettsider eller mapper.

Men hva hvis du ønsker å slette en nettside eller en ressurs som et bilde eller en PDF?

Nå får du en advarsel hvis du forsøker å slette en nettside eller et bilde som medfører lenkebrudd eller bildebrudd i en annen nettside.

Du får også listet hvilke nettsider som får brutte lenker hvis du gjennomfører slettingen.

Denne funksjonen har vært et prioritert ønske fra UiOs nettredaksjon.

Begrensninger i første versjon av løsningen

Samme oppførsel med advarsel er også ønskelig når du avpubliserer. Dette er noe vi håper å ha på plass en løsning på så fort som mulig. Oppdatering: Varsel ved avpublisering ble lansert 3. oktober.

På litt lengre sikt ønsker vi også at løsningen sjekker om sletting eller avpublisering medfører lenkebrudd på andre UiO-nettsteder enn på nettstedet der nettsiden er publisert.

I dag er sjekken begrenset til lenkebrudd på samme subdomene som nettsiden ligger.

Bli med og test Microsoft Office Online i Vortex

Microsoft Office Online gir deg muligheten til å redigere Word, Excel og Powerpoint-dokumenter du har lastet opp i Vortex i din egen nettleser. Helt uten å installere vanlig Office på egen maskin.

I november så starter vi en pilottest av Microsoft Office Online i Vortex på UiOs For-ansatte sider og på usit.uio.no.

Hvis du har innhold på disse områdene, og du har lyst til å teste Microsoft Office Online i Vortex, vil vi veldig gjerne at du melder deg på vår pilottest:

Gå til påmelding av pilottest

NB: Begrenset antall deltagere, førstemann til mølla :)

Persontilpasset opptaksside for masterprogrammer

I forrige uke lanserte vi sammen med SV-fakultetet og Avdeling for fagstøtte persontilpassede opptakssider for alle to-årige masterprogrammer innen samfunnsvitenskaplige fag

Ny løsning som gir en opptaksside med frister, opptaks- og dokumentasjonskrav tilpasset ditt statsborgerskap og tidligere utdanning.

Ved å spørre brukeren tre enkle spørsmål om bl.a. statsborgerskap og hvilket land du har tatt utdanningen din i, samler løsningen all relevant søknadsinformasjon som søkeren trenger på en enkel persontilpasset side.

Målet for arbeidet var å profesjonalisere opptaksinformasjonen på uio.no, og gi søkerne en mer brukervennlig måte å finne ut av hvordan søke opptak til master ved UiO.

Løsningen er basert på en kombinasjon av Nettskjema og Vortex, og den skal etter planen lanseres for alle masterprogrammer i midten av november.

Automatiske lydfiler fra video

Det er etterhvert veldig mange forelesninger som blir publisert på nettsidene via de ulike løsningene vi har for videopptak.

Mange studenter har gitt tilbakemelding om de ønsker å kunne høre på forelesningene som lydopptak i tillegg til se på video.

Lydopptak tar vesentlig mindre plass enn video og er derfor raskere (og billigere) å laste ned og høre på når du er på farten.

Så hvis du laster opp et videoklipp i Vortex, blir det nå automatisk laget en fil som bare inneholder lyden fra videoklippet.

HTTPS på alle sider

I august byttet vi nettadresse på alle UiOs nettsider fra ukryptert (http) til kryptert (https).

Dette har vært på trappene en god stund, og IT-direktøren vedtok i våres at alle nettsider skulle over på https etter at Chrome startet å markere ukrypterte nettsider som usikre.

Andre forbedringer

Mulig å skjule en boks i forsideredigering

Alle forsidebokser kan nå enkelt skjules

På UiO er det mye som skjer på faste tider hvert år eller hvert semester.

Hvis du har en forsideboks som du kunne tenke deg å bruke igjen ved en senere anledning, så kan du nå enkelt skjule boksen ved å krysse av for valget "Skjul fra siden". 

Så kan du la boksen ligge ferdig utfylt og riktig satt opp i forsiden til du trenger den neste gang.

Automatisk lenke til nettside i alle kalenderoppføringer

Når du velger "Legg til i kalender" fra en av arrangementsnettside, så inneholder kalenderoppføringen automatisk en lenke til nettsiden for arrangementet.

Modernisert design på publikasjoner

Vi har byttet ut de gamle arkfanene og forbedret lesbarheten på publikasjonslistene fra Cristin.

Publisert 19. sep. 2018 22:56 - Sist endret 19. aug. 2020 11:56