Energi: Relevante UiO-forskere

Her er en oversikt over forskerne som kan uttale seg om temaer som handler om energi.

Navn Tittel Fag Relevante fagfelt
Anders Elverhøi Professor Geofag Energi, miljø, naturkatastrofer
Unni Olsbye Professor, leder Senter for innovative naturgassprosesser og -produkter Kjemi Metall/bærerkatalyse, naturgassomdanning og petrokjemiske prosesser
Truls Norby Professor Kjemi Funksjonelle og energirelaterte materialer
Helmer Fjellvåg Professor Kjemi Funksjonelle og energirelaterte materialer
Ola Nilsen Førsteamanuensis Kjemi Funksjonelle og energirelaterte materialer
Vebjørn Bakken Seniorrådgiver og daglig leder Senter for material-vitenskap og nanoteknologi Kjemi Solcellebaserte mini-grid, elektrifisering på landsbygda
Fred Espen Benth Professor Matematikk Matematisk finansteori: Energifinans, risikoanalyse
John Grue Professor Matematikk Offshore vindenergi, bølge-energi, margin hydrodynamikk
Bengt Gunnar Svensson Professor Fysikk Halvlederfysikk, solseller
John Bernhard Rekstad Professor Fysikk Lavenergi kjernefysikk, solvarme
Ole Martin Løvvik Professor II Fysikk Strukturfysikk, fornybar energi, materialer for fornybar energi
Sunniva Rose Stipendiat Fysikk Lavenergi kjernefysikk
Hans Christian Bugge Professor emeritus JUS Mijlørett, forvaltningsrett, naturressursrett
Knut Kaasen Professor JUS Energirett, kontrakter
Tanja Winther Førsteamanuensis Sosialantropologi Sosiale dimensjoner ved energibruk og utvikling av energisystemer, inkludert kjønn, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling
Harold Wilhite Professor emeritus Sosialantropologi Energi og klima, energi og forbruk, påvirker informasjon folks energibruk?
Henrik Bjørnebye Førsteamanuensis JUS Energirett, petroleumsrett
Christina Voigt Professor JUS Klimarett
Catherine Banet Førstemanuensis JUS Energirett. Petroleumsrett. Miljørett. EU-rett. EØS-rett. Naturressursrett.  Fornybar energi.
Ivar Alvik Professor JUS Petrolleumsrett. Sjøreett.
Daniel Arnesson Stipendiat JUS Internasjonale og nasjonale aspekter av miljö- og energirett. Forholdet mellom lov og utvikling.
Harold Wilhite Professor og forskningsleder for Senter for utvikling og miljø Sosialantropologi Energi og klima, energi og forbruk, påvirker informasjon folks energibruk?
Tanja Winther Forsker Sosialantropologi Sosiale dimensjoner ved energibruk og utvikling av
energisystemer, inkludert kjønn, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling
Jon Hovi Professor Statsvitenskap Internasjonal klima-  og energipolitikk
Arild Underdal Professor og leder Senter for forskning om miljøvennlig energi (Cicero) Statsvitenskap Internasjonal klima-  og energipolitikk
Kirsten Ulsrud Stipendiat Sosiologi og samfunnsgeografi Miljø og utvikling, Bærekraftig tilpasning til klimaendringer, Fattigdomsreduksjon og teknologiforandring

Under arbeid

Tips oss dersom du vet om andre navn som burde stå på denne listen.

Flere ekspertlister

Lister over forskere i relasjon til andre temaer

Pressekontakt

Pressekontakter UiO

Publisert 8. mai 2018 11:02 - Sist endret 8. mai 2018 11:02