Rektorbloggen - Side 2

Publisert 1. juni 2018 11:31

One in five people in the world still lack access to modern electricity. Is it possible to greatly improve energy access without jeopardizing the climate? Can we combine development with sustainability at a scale that truly matters? How can Africa avoid being left behind as “The Dark Continent”?

Publisert 31. mai 2018 13:47

Universitetet i Oslo (UiO) har fram til nå hatt bare én kvinnelig rektor. Nåværende rektorat ledes også av en mann. 7 av 8 dekaner er menn. Dette er synlige bevis på at noe fremdeles glipper på likestillingsområdet, når priser skal deles ut, når kampen om stillinger spisses til, når ledere velges eller tilsettes. Det er lite som tyder på at den mer uformelle verdifastsettelsen i akademia er kjønnsnøytral.

Publisert 30. mai 2018 10:40

Espen Solberg ved NIFU undersøker i Forskningspolitikk hvordan man kan fange opp universitetenes bidrag til innovasjon. Vi argumentert på liknende vis i vårt innlegg for en ny formidlingspolitikk i Nytt Norsk Tidsskrift Jeg er likevel overrasket over at ikke forskningens langsiktige effekter reflekteres tydeligere. Spesielt når Solberg argumenterer for behov for større forståelse, bredere mål, men også nye insentiver.

Publisert 24. mai 2018 11:12

Nils Chr. Stenseth og Olav Gjelsvik argumenterer i Uniforum for at UiO i for liten grad tar vare på sine sentre for fremragende forskning (SFF) og toppforskningsmiljøer. Dessverre fremstiller de to tidligere SFF-lederne fakta feil, og de nevner ikke prosessen som nettopp er satt i gang for å utforme en tydelig senterpolitikk ved UiO – som begge to var med på starten av.

Publisert 18. mai 2018 09:35

Livsvitenskapsbygget en planlagt ferdig i 2024. Første spadetak blir tatt første kvartal 2019. Hva er bestemt så langt om hvem og hva som skal inn i bygget? Og hva skjer i byggeprosjektet fremover? Dette er tema for et åpent møte i Sofus Lies auditorium onsdag 23 mai.

Publisert 14. mai 2018 14:20

Addressing the wide range of complex global challenges highlighted by the Sustainable Development Goals (SDGs) requires a strong commitment from universities across the world. The University of Oslo aims to actively contribute to the 2030 Agenda and its accompanying 17 SDGs.

Publisert 11. mai 2018 13:03

Professor emiritus Gunnar Danbolt gjorde en tydelig kobling av Håkons Blekens sterke Dødens ø (Utøya) -malerier til Arnold Böcklins Die Toteninsel da universitetsstyret fikk presentasjon av Blekens utstilling I skyggen av en krig.

Publisert 10. mai 2018 08:16

Da vi startet opp som nytt rektorat i august, ble det raskt klart at UiO-styret ønsket å møte og bli kjent med dekanene, og at dekanene ønsket seg en tettere dialog med styret.

Derfor ble det arrangert felles styre- og dekanseminar denne uken. Seminaret var lagt til vakre Baroniet Rosendal, og til slottet fra 1665 som i snart 100 år har vært i UiOs eie.

Både universitetsstyret og dekangruppen var klare på at de ønsket seg tydelighet. Det gjaldt for alle de tre hovedsakene som ble diskutert: for senterpolitikken (SFF og SFI og tematiske sentere), for den videre satsingen på utdanning og for EU-mobiliseringen.

Publisert 9. mai 2018 15:35

Universitetenes formidlingsevne har vært mye debattert det siste året. Formidling er et av våre samfunnsoppdrag, og det er viktig at vi løser dette oppdraget på en god måte. Det handler om å ta kunnskapen vår i bruk i samfunns- og arbeidsliv. Det er helt avgjørende for vår legitimitet i samfunnet at universitetet er i fruktbart samspill med eksterne aktører. Rektoratet ønsker derfor å utvikle en ny formidlingspolitikk for UiO. Det er nå nedsatt en intern arbeidsgruppe bestående av fem vitenskapelig ansatte og en administrativ ressursperson. Medlemmene representerer ulike fagområder og ulike formidlingsarenaer. 

Publisert 8. mai 2018 12:59

Gjesteblogg fra Kvindelige Studenters Sangforening: Endelig var tiden kommet for gjentakelse av Kvindelige Studenters Sangforenings legendariske Amerikaturné i 1948; en tur det fremdeles går gjetord om i koret, og som mange av oss med stor fascinasjon har lest om i korets historiebøker.

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.