print logo

80-gruppe - Historie (80HISTORIE)

Om emnegruppen

80-gruppen i historie består av:

• 50 studiepoeng på 1000-nivå.
• 20 studiepoeng på 2000-nivå.
• HIS3090 som skal tas siste semester i bachelor-graden.

(80HISTORIE tar opp studenter fra høst 2010. For informasjon om tidligere studieløp se 80HIS1 )

Emnene på 1000-nivå er oversiktspreget, og emnene på 2000-nivå er fordypningsemner. Gjennom særemnegruppene på 1000-nivå får du grunnleggende innsikt i historisk metode. Generelt anbefales det at du sørger for å ha tilstrekkelig med kunnskaper på innføringsnivå før de velger emner på 2000-nivå.

En 80-gruppe i historie gir studentene bred kjennskap til sentrale utviklingstrekk i norsk, europeisk og global historie. Studentene får muligheten til å fordype seg i ulike tidsperioder, studere avgrensete temaer og får innsikt i praktisk anvendelse av historisk metode. Gjennom arbeidet med de ulike emnene tilegner studentene seg god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

80-gruppen i historie kvalifiserer til å søke på masterprogrammet i historie (to år), som vil gi en videre spesialisering og faglig kompetanse. Emnegruppen gir også et godt utgangspunkt for å undervise i skolen, dersom man kombinerer denne med en praktisk-pedagogisk utdanning.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (60 sp):

20 studiepoeng velges på 2000-nivå:

Oversikt over historiemner (HIS) på 2000-nivå

10 studiepoeng, fortrinnsvis på 2000-nivå, kan være fra andre fag enn historie. Disse må du kontakte programkonsulenten for å få godkjent i graden. Følgende emner er forhåndsgodkjent til å kunne inngå som en del av fordypningen i historie:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet