Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I store deler av det 20. århundret ventet mange forskere at religionen skulle få stadig mindre plass i politikk og samfunn. De siste tiårene har imidlertid vist at religion fortsatt kan ha stor betydning i politikken fra lokale og transnasjonale nivåer til det internasjonale og globale. Dette emnet gir en innføring i temaer som er sentrale for å forstå forholdet mellom religion og politikk i moderne tid.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet skal du kunne svare på spørsmål som

  • Hva er forholdet mellom modernitet og religiøs autoritet?
  • Hva er fundamentalisme og hva er dens årsak og drivkrefter?
  • Hva er forholdet mellom religion og menneskerettigheter?
  • Hvordan forholder stater seg til religiøse majoriteter og minoriteter i forskjellige deler av verden?

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter grunnleggende kunnskap om religion. Du bør ta emnet etter at du har gjennomført de obligatoriske innføringsemnene i fordypningen i religionshistorie, REL1001 – Religionsvitenskapelig teori og REL1003 – Verdensreligioner i moderne samfunn, eller har tilegnet seg tilsvarende kunnskap. Vi anbefaler at du tar emnet i tredje semester eller senere.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer som strekker seg over hele semesteret. Detaljert timeplan blir publisert på semestersiden ved semesterstart.

Obligatorisk aktivitet

  • Oppmøte til seminarer
  • Førsteutkast til deloppgaver som skal inngå i mappeeksamen. Mer informasjon om deloppgavene blir gitt på semestersiden og i undervisningen ved semesterstart.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

IKOS har en egen ressursside for oppgaveskrivning.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Mappeeksamen.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodiske emnerapporter

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Usikker frekvens

Eksamen

Usikker frekvens

Undervisningsspråk

Norsk