Emner innen kultur, religion, asiatiske språk, Asia- og Midtøsten-studier

Viser 1–239 av 239 emner
Emne Studiepoeng
AMS4900 - Internasjonalt prosjektsemester Asia og Midtøsten (30 studiepoeng) 30
ARA1010 - Arabisk A (10 studiepoeng) 10
ARA1020 - Arabisk B (10 studiepoeng) 10
ARA1030 - Arabisk C (10 studiepoeng) 10
ARA1110 - Arabisk språk 1 (20 studiepoeng) 20
ARA1120 - Arabic language 2 (20 studiepoeng) 20
ARA2010 - Arabisk D (10 studiepoeng) 10
ARA2110 - Arabisk språk 3+4 (40 studiepoeng) 40
ARA2121 - Innføring i arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi (10 studiepoeng) 10
ARA3010 - Arabisk E (10 studiepoeng) 10
ARA3110 - Arabisk språk 5 (30 studiepoeng) 30
ARA3120 - Arabisk språk 6 (30 studiepoeng) 30
ARA4590 - Masteroppgave i arabisk (60 studiepoeng) 60
ARA4592 - Masteroppgave i arabisk (30 studiepoeng) 30
ARB1403 - Prosjektarbeid, kunnskapsdeling og digitale verktøy (10 studiepoeng) 10
ARKIV1020 - Arkivdanning: organisasjon, systemer og rutiner (10 studiepoeng) 10
ARKIV1030 - Arkiv, individ og samfunn (10 studiepoeng) 10
ARKIV1050 - Arkivbevaring og arkivbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
ARKIV2010 - Arkivforvaltning i praksis (10 studiepoeng) 10
ARKIV2020 - Dokumenthåndtering og elektronisk arkiv (20 studiepoeng) 20
CAR3900 - Practice semester career: Asia (30 studiepoeng) 30
EAL4020 - Topics in the History of East Asian Languages (10 studiepoeng) 10
EAST4010 - Research Methodology in East Asian Studies (20 studiepoeng) 20
EAST4110 - Readings in East Asian Culture and History (10 studiepoeng) 10
EAST4504 - East Asia: Great Traditions (10 studiepoeng) 10
EAST4510 - Multiple Modernities in East Asia: Approaches to the Study of Culture and History (20 studiepoeng) 20
EAST4520 - Topics in East Asian Societies and Politics (10 studiepoeng) 10
EAST4530 - Topics in East Asian Culture and History (10 studiepoeng) 10
EAST4591 - Master's Thesis in East Asian Culture and History (60 studiepoeng) 60
EAST4593 - Master's Thesis in East Asian Culture and History (30 studiepoeng) 30
EAST4610 - Voices from East Asia: How to Communicate Research Results (10 studiepoeng) 10
EKUL4000 - Europa som historisk kunnskapsfellesskap (20 studiepoeng) 20
EXFAC03-EAST - Exfac for Øst-Asiastudier (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-MESA - Exfac for Midtøsten- og Sørasia-studier (10 studiepoeng) 10
HEB1110 - Hebraisk 1 (20 studiepoeng) 20
HEB1120 - Hebraisk 2 (20 studiepoeng) 20
HEB2110 - Hebraisk 3+4 (40 studiepoeng) 40
HIN1010 - Hindi A (10 studiepoeng) 10
HIN1020 - Hindi B (10 studiepoeng) 10
HIN1030 - Hindi C (10 studiepoeng) 10
HIN2010 - Hindi D (40 studiepoeng) 40
HIN2110 - Hindi språk 3+4 (40 studiepoeng) 40
HIN3010 - Hindi E (10 studiepoeng) 10
JAP1010 - Japansk A (10 studiepoeng) 10
JAP1020 - Japansk B (10 studiepoeng) 10
JAP1110 - Japansk 1 (20 studiepoeng) 20
JAP1120 - Japansk 2 (20 studiepoeng) 20
JAP1501 - Dagens Japan (10 studiepoeng) 10
JAP2010 - Japansk C (10 studiepoeng) 10
JAP2020 - Japansk D (10 studiepoeng) 10
JAP2110 - Japansk 3+4 (40 studiepoeng) 40
JAP2300 - Temaer i moderne japansk litteratur (10 studiepoeng) 10
JAP2501 - Contemporary Japanese Culture (10 studiepoeng) 10
JAP2502 - Religion i Japan (10 studiepoeng) 10
JAP2503 - Japans historie (10 studiepoeng) 10
JAP3000 - Bacheloroppgave i Japan-studier (10 studiepoeng) 10
JAP3010 - Japansk E (10 studiepoeng) 10
JAP3110 - Japansk 5 (30 studiepoeng) 30
JAP3120 - Japansk 6 (30 studiepoeng) 30
JAP4010 - Theory and Method in the Study of Modern Japan (10 studiepoeng) 10
JAP4110 - Classical Japanese (10 studiepoeng) 10
JAP4320 - Modern Japan Through Novels (10 studiepoeng) 10
JAP4510 - Topics in Modern Japan Studies (10 studiepoeng) 10
JAP4515 - Contemporary Japanese Culture and Society (10 studiepoeng) 10
JAP4520 - Traditional Culture in Modern Japan (10 studiepoeng) 10
JAP4530 - Modern & Contemporary Japanese Politics and International Relations (10 studiepoeng) 10
JAP4610 - Readings in Modern Japan (10 studiepoeng) 10
JAP4691 - Master's Thesis in Modern Japan (60 studiepoeng) 60
JAP4693 - Master's Thesis in Modern Japan (30 studiepoeng) 30
KIN1010 - Kinesisk A (10 studiepoeng) 10
KIN1020 - Kinesisk B (10 studiepoeng) 10
KIN1500 - Kinas samfunn og politikk: introduksjon (10 studiepoeng) 10
KIN1503 - Hvordan Kina ble Kina - tre tusen års historie (10 studiepoeng) 10
KIN2010 - Kinesisk C (40 studiepoeng) 40
KIN2300 - Tanker og følelser i kinesisk litteratur gjennom tre tusen år (10 studiepoeng) 10
KIN2500 - Kinas århundre? Politikk og samfunn i Kina (10 studiepoeng) 10
KIN2510 - En introduksjon til business-kinesisk (10 studiepoeng) 10
KIN3010 - Kinesisk D (10 studiepoeng) 10
KIN3020 - Kinesisk E - Klassisk kinesisk i moderne bruk (10 studiepoeng) 10
KIN3110 - Kinesisk F (30 studiepoeng) 30
KIN3120 - Kinesisk G (30 studiepoeng) 30
KIN4111 - Classical Chinese (10 studiepoeng) 10
KIN4340 - Topics in Chinese Culture and History (10 studiepoeng) 10
KIN4510 - How to study Chinese society and politics at an advanced level (20 studiepoeng) 20
KIN4520 - Topics in Chinese Society and Politics 1 (10 studiepoeng) 10
KIN4530 - Topics in Chinese Ideas and Ideologies (10 studiepoeng) 10
KIN4540 - Topics in Chinese Society and Politics 2 (10 studiepoeng) 10
KIN4591 - Master's Thesis in Chinese Society and Politics (60 studiepoeng) 60
KIN4593 - Master's Thesis in Chinese Society and Politics (30 studiepoeng) 30
KOR1502 - Korea: Philosophy and Religion (10 studiepoeng) 10
KOR1504 - Korea: History, Society, Politics (10 studiepoeng) 10
KOR2510 - North Korea: Ideology, Society and Politics (10 studiepoeng) 10
KOR4520 - South Korea: History, Society, Politics (10 studiepoeng) 10
KOS4020 - Conference participation and presentation (10 studiepoeng) 10
KOS4030 - Work as a research assistant (10 studiepoeng) 10
KULH1001 - Europas kulturhistorie. En innføring (10 studiepoeng) 10
KULH1030 - Identiteter i endring - kulturhistoriske perspektiver (10 studiepoeng) 10
KULH1050 - Witchcraft and Magic in Europe (10 studiepoeng) 10
KULH1090 - Ritualer (10 studiepoeng) 10
KULH1111 - Tupac, hiphop og kulturhistorie (10 studiepoeng) 10
KULH1112 - I tidsklemma -Tidens kulturhistorie i tekster, ting og teknologier (10 studiepoeng) 10
KULH1492 - Europa og "de andre": Kultur og religionsforskjeller (10 studiepoeng) 10
KULH2001 - Europas kulturhistorie – utvalgte forskningsperspektiver (10 studiepoeng) 10
KULH2002 - The Cultural History of the Museums (20 studiepoeng) 20
KULH2010 - Kulturminnevernets historie (10 studiepoeng) 10
KULH2071 - Fortelling, tradisjon og kultur (10 studiepoeng) 10
KULH2081 - Materiell kultur i en globalisert verden (10 studiepoeng) 10
KULH2090 - Arrangere fortiden:kulturhistorisk kunnskapsformidling (10 studiepoeng) 10
KULH3001 - Kulturhistorisk analyse (10 studiepoeng) 10
KULH4001 - Kulturhistoriens teori (10 studiepoeng) 10
KULH4002 - Kulturhistoriens tolkningspraksiser (10 studiepoeng) 10
KULH4012 - Hvite frakker og sorte bøker - medisinens kulturhistorie 1500-1800 (10 studiepoeng) 10
KULH4015 - Nye temaer i kulturhistorien 5 (10 studiepoeng) 10
KULH4016 - New Themes in Cultural History 6 (10 studiepoeng) 10
KULH4130 - Kollektiv erindring - historie, minne og myte (10 studiepoeng) 10
KULH4140 - Individ- religion - nasjon (10 studiepoeng) 10
KULH4171 - Cognitive Cultural Studies: New approaches to Religion and Narration (10 studiepoeng) 10
KULH4181 - Kulturhistoriske kontaktsoner (10 studiepoeng) 10
KULH4300 - Kulturhistorisk nærlesning (10 studiepoeng) 10
KULH4301 - Kulturhistorisk nærlesning II: Kunsten å styre. De politiske håndbøkenes kunnskapshistorie. (10 studiepoeng) 10
KULH4890 - Masteroppgave i europeisk kultur (30 studiepoeng) 30
KULH4990 - Masteroppgave i kulturhistorie (60 studiepoeng) 60
MES4000 - Theory, Methodology and Project Description in Middle East Studies (20 studiepoeng) 20
MES4010 - Readings in Middle East Studies (10 studiepoeng) 10
MES4020 - Field Work in the Middle East (20 studiepoeng) 20
MES4110 - Readings of Middle Eastern Texts (10 studiepoeng) 10
MES4210 - Topics in Arabic Studies I (10 studiepoeng) 10
MES4220 - Topics in Arabic Studies II (10 studiepoeng) 10
MES4230 - Topics in Persian Studies I (10 studiepoeng) 10
MES4240 - Topics in Persian Studies II (10 studiepoeng) 10
MES4250 - Topics in Hebrew/Semitic Studies I (10 studiepoeng) 10
MES4260 - Topics in Hebrew/Semitic Studies II (10 studiepoeng) 10
MES4270 - Topics in Turkish Studies I (10 studiepoeng) 10
MES4280 - Topics in Turkish Studies II (10 studiepoeng) 10
MES4500 - Topics in Middle East Politics and Society I (10 studiepoeng) 10
MES4520 - Topics in Middle East Politics and Society II (10 studiepoeng) 10
MES4560 - Topics in Islamic Studies II (10 studiepoeng) 10
MES4590 - Master Thesis in Middle East Studies (30 studiepoeng) 30
MES4610 - Voices from the Middle East: How to Communicate Research Results (10 studiepoeng) 10
MUSE4000 - Introduksjon til masteroppgaven i museologi (10 studiepoeng) 10
MUSE4001 - Museum: historie, teori og kritikk (10 studiepoeng) 10
MUSE4003 - Museum: kontekst og kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
MUSE4011 - Perspektiver i museologi 1 (5 studiepoeng) 5
MUSE4012 - Perspektiver i museologi 2 (5 studiepoeng) 5
MUSE4900 - Praksis i museologi (20 studiepoeng) 20
MUSE4990 - Masteroppgave i museologi (60 studiepoeng) 60
MUSKUL4000 - Museum og kulturarv: kontekst og kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
MUSKUL4100 - Kritiske kulturarvstudier: Teori og historie (10 studiepoeng) 10
MUSKUL4110 - Metoder innen kulturarvstudier (10 studiepoeng) 10
MUSKUL4200 - Kritiske museumsstudier: Teori og historie (10 studiepoeng) 10
MUSKUL4210 - Metoder innen museumsstudier (10 studiepoeng) 10
MUSKUL4590 - Masteroppgave i museologi og kulturarv (30 studiepoeng) 30
MUSKUL4900 - Praksis i museologi og kulturarv (30 studiepoeng) 30
MUSKUL4910 - Utstillingsproduksjon - teori og praksis (10 studiepoeng) 10
MØNA1000 - Midtøsten: Permanent krise? Hvordan forstå Midtøsten (10 studiepoeng) 10
MØNA1300 - History of Literature in The Middle East (10 studiepoeng) 10
MØNA1505 - Midtøstens moderne historie (10 studiepoeng) 10
MØNA2503 - Modern Turkey: Politics, Cultures, People (10 studiepoeng) 10
MØNA2504 - Kultur og samfunn i Midtøsten (10 studiepoeng) 10
MØNA2505 - Iran in the World: Politics, Society, Praxis (10 studiepoeng) 10
MØNA3000 - Bacheloroppgave i Midtøstenstudier (10 studiepoeng) 10
MØNA4590 - Masteroppgave i Midtøsten- og Nord-Afrika-studier (60 studiepoeng) 60
MØNA4592 - Masteroppgave i Midtøsten- og Nord-Afrikastudier (30 studiepoeng) 30
PER1110 - Persisk språk 1 (20 studiepoeng) 20
PER1120 - Persisk språk 2 (20 studiepoeng) 20
PER2110 - Persisk språk 3 (20 studiepoeng) 20
PER2120 - Persisk språk 4 (20 studiepoeng) 20
PER4590 - Masteroppgave i persisk (60 studiepoeng) 60
REL1000 - Hva er fundamentalisme? Religion og kampen mot det moderne (10 studiepoeng) 10
REL1001 - Religionhistorisk teori (10 studiepoeng) 10
REL1003 - Verdensreligionene (20 studiepoeng) 20
REL1111 - Religion i SKAM (10 studiepoeng) 10
REL2210 - Kristendom - kompleksitet og endring (10 studiepoeng) 10
REL2220 - Hinduisme i oldtid og nåtid (10 studiepoeng) 10
REL2230 - Buddhisme - tradisjon og variasjon (10 studiepoeng) 10
REL2240 - Jødedom - historie og identitet (10 studiepoeng) 10
REL2250 - Islam - tradisjoner og utvikling (10 studiepoeng) 10
REL2260 - Antikken og senantikkens religioner (10 studiepoeng) 10
REL2270 - Midtøstens religioner i gammel tid (10 studiepoeng) 10
REL3010 - Buddhism in the contemporary world (10 studiepoeng) 10
REL3020 - Religion og politikk (10 studiepoeng) 10
REL3040 - Kjønn og religion (10 studiepoeng) 10
REL3050 - Islam i Europa (10 studiepoeng) 10
REL3060 - Nyreligiøsitetens røtter (10 studiepoeng) 10
REL3070 - Tibetansk religion og kultur (10 studiepoeng) 10
REL3090 - Bacheloroppgave i religionshistorie (10 studiepoeng) 10
REL3181 - Religious texts in original languages (20 studiepoeng) 20
REL3210 - Kristendom utenfor kirken. Populærkultur, hverdagsliv og folkelig religiøsitet (10 studiepoeng) 10
REL4000 - Prosjektbeskrivelse - religionshistorie (10 studiepoeng) 10
REL4001 - Religionshistorisk teori og metode (20 studiepoeng) 20
REL4002 - Feltarbeid i religionsvitenskap (10 studiepoeng) 10
REL4011 - Religionshistorisk forskningstema 1 (5 studiepoeng) 5
REL4012 - Religionshistorisk forskningstema 2 (5 studiepoeng) 5
REL4013 - Religionshistorisk forskningstema 3 (5 studiepoeng) 5
REL4014 - Religionshistorisk forskningstema 4 (5 studiepoeng) 5
REL4015 - New Themes in Religious Studies - Islamic Modernities (10 studiepoeng) 10
REL4016 - New themes in Religious Studies - Mythological Motives - Digital Corpus Analysis (10 studiepoeng) 10
REL4017 - Religionshistorisk forskningstema 7 (10 studiepoeng) 10
REL4018 - New Themes in Religious Studies - Contemporary Buddhism on the Tibetan Plateau, in the Himalayas and in Mongolia (10 studiepoeng) 10
REL4020 - Religion og politikk (10 studiepoeng) 10
REL4040 - Kjønn og religion (10 studiepoeng) 10
REL4112 - Leseemne i religionshistorie (10 studiepoeng) 10
REL4140 - Religion and War (10 studiepoeng) 10
REL4150 - Islamsk familierett (10 studiepoeng) 10
REL4160 - Buddhist Modernities (10 studiepoeng) 10
REL4181 - Historical Religious Texts (20 studiepoeng) 20
REL4220 - Kristendom utenfor kirken. Populærkultur, hverdagsliv og folkelig religiøsitet (10 studiepoeng) 10
REL4270 - Tibetan Literary Culture (10 studiepoeng) 10
REL4500 - Islam, tolkning og konflikt - historiske og moderne idéstrømninger (10 studiepoeng) 10
REL4510 - Topics in Islamic Studies I (10 studiepoeng) 10
REL4530 - Topics in Buddhist Studies (10 studiepoeng) 10
REL4550 - Islam og pluralisme - historiske røtter (10 studiepoeng) 10
REL4990 - Masteroppgave i religionshistorie (60 studiepoeng) 60
SAN1110 - Sanskrit 1 (20 studiepoeng) 20
SAN1120 - Sanskrit 2 (20 studiepoeng) 20
SAN2130 - Sanskrit 3+4 (40 studiepoeng) 40
SAN4111 - Advanced Reading in Ancient Indian Languages I (10 studiepoeng) 10
SAN4112 - Advanced Reading in Ancient Indian Languages II (10 studiepoeng) 10
SAN4590 - Master’s Thesis in Sanskrit (60 studiepoeng) 60
SAS1500 - India - multikulturalisme på indisk (10 studiepoeng) 10
SAS2504 - Politisk kultur i India (10 studiepoeng) 10
SAS3000 - Bacheloressay i Indiastudier (10 studiepoeng) 10
SAS4001 - Prosjektutforming for Sør-Asiastudier (20 studiepoeng) 20
SAS4002 - Kjernetekster for Sør-Asiastudier (10 studiepoeng) 10
SAS4020 - Sørasiatisk feltarbeid (30 studiepoeng) 30
SAS4210 - Religion and Politics in South Asia (5 studiepoeng) 5
SAS4500 - Avanserte studier i sørasiatisk samfunn og kultur (10 studiepoeng) 10
SAS4501 - Fra datamateriale til tekst for Sør-Asiastudier (10 studiepoeng) 10
SAS4502 - Fra skisser til struktur og formidling Sør-Asiastudier (10 studiepoeng) 10
SAS4510 - India as a Regional and Global Actor: The Making of Indian Foreign Affairs (10 studiepoeng) 10
SAS4590 - Masteroppgave i Sør-Asia studier (60sp) (60 studiepoeng) 60
SAS4592 - Masteroppgave i Sør-Asia studier (30sp) (30 studiepoeng) 30
SAS4690 - Masteroppgave i Sør-Asiastudier (40 studiepoeng) 40
SEM4090 - Masteroppgave i semittisk språkvitenskap (60 studiepoeng) 60
TYR1110 - Tyrkisk 1 (20 studiepoeng) 20
TYR1120 - Tyrkisk 2 (20 studiepoeng) 20
TYR2110 - Tyrkisk 3 (20 studiepoeng) 20
TYR2111 - Oversettelse til tyrkisk (10 studiepoeng) 10
TYR2120 - Tyrkisk 4 (20 studiepoeng) 20