KULH1492 - Europa og "de andre": Kultur og religionsforskjeller

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Samtidens snakk om kulturell og religiøs forskjell har en lang historie. Dette emnet presenterer et kulturhistorisk blikk på kulturell og religiøs forskjell og konflikter mellom sivilisasjoner. 1492 var året Columbus «oppdaget» Amerika, men også året da Spania «gjenerobret» det muslimske Granada. Med 1492 og tidlig moderne tid som kulturhistorisk omdreiningspunkt undersøker vi kulturmøter og forståelser av kulturell og religiøs forskjell fra antikken frem til i dag. Hvordan tenkte fortidens mennesker om det vi kaller kulturforskjell – og hvordan har slike forståelser preget vår forståelse?

Hva lærer du?

 

  • Du lærer å tenke kulturhistoriske og kulturteoretisk om et dagsaktuelt tema
  • Du lærer om Europas flerkulturelle historie og koloniale kulturmøter
  • Du lærer om den historiske utviklingen av begreper for kulturell og religiøs forskjell i vestlig tenkning.  

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen vil bestå av forelesninger og seminarer gjennom hele semesteret.

Obligatorisk aktivitet

Iløpet av semesteret må du levere to korte obligatoriske oppgaver (1-2 sider). Den ene av oppgavene vil ha et fokus på en større del av pensum, mens den andre vil gå på teori/metode . Mer informasjon kommer ved semesterstart.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen, 15-20 minutt

Oppgave til eksamen vil bli gitt etter innlevering av den endre obligatoriske oppgaven, og vil være knyttet til den obligatoriske aktiviteten på emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodic evaluation

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2017

Eksamen

Vår 2017

Undervisningsspråk

Norsk