KULH1492 – Kultur- og religionsmøter i Europa

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er under revidering og endringer i emnebeskrivelsen kan forekomme.

Det sies ofte at vi lever i en ny, global epoke, men samtidens snakk om migrasjon og spenninger knyttet til kulturelle og religiøse forskjeller har en lang historie.

Dette emnet presenterer kulturhistoriske perspektiver på kulturell og religiøs forskjell og konflikter mellom sivilisasjoner og ulike folkegrupper.

1492 var året Columbus «oppdaget» Amerika på vegne av de katolske monarkene i Spania. Tidligere dette året hadde de kristne kongedømmene i Spania «gjenerobret» det muslimske kongedømme Granada, den siste rest av al-Andalus. Samtidig vedtok de å drive ut alle kongerikets jøder, dersom de ikke lot seg tvangsdøpe i treenighetens navn. 

Med 1492 og tidlig moderne tid som kulturhistorisk omdreiningspunkt undersøker vi kulturmøter og forståelser av kulturell og religiøs forskjell i fortid og samtid. Hvordan tenkte fortidens mennesker om det vi kaller kulturforskjell – og hvordan har slike forståelser preget vår forståelse?

Hva lærer du?

Studenter som gjennomfører emnet lærer

  • om Europas flerkulturelle historie og koloniale kulturmøter
  • om den historiske utviklingen av begreper for kulturell og religiøs forskjell i vestlig tenkning
  • å analysere case-historier om kulturmøter 
  • å gjengi hovedteser i faglitteratur
  • å tenke kulturhistoriske og kulturteoretisk om et dagsaktuelt tema

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Dette vil være oppdatert innen begynnelsen av august.

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller ved digital undervisning, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisningen

Undervisningen vil bestå av forelesninger og seminarer gjennom hele semesteret. Undervisningopplegget har obligatoriske aktiviteter gjennom hele semesteret og forutsetter derfor oppmøte og aktiv deltagelse.

Obligatorisk aktivitet

I løpet av semesteret må du holde to korte seminarinnlegg hvor du gjengir hovedteser i faglitteraturen på pensum. Semesterets arbeidskrav blir gjort kjent på første forelesning. De kan variere noe fra semester til semester.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen, ca. 20 minutt

Mappen med obligatoriske arbeider er grunnlaget for én del av den muntlige eksamenen. Den andre delen av eksamen består av en muntlig fremføring basert på en oppgitt oppgave. Denne oppgaven blir publisert etter innleveringen av den siste, obligatoriske oppgaven. Hjelpemidler som f.eks. Power Point er tillatt.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodic evaluation

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet går uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk