KULH1492 – Europa og "de andre": Kultur og religionsforskjeller

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Samtidens snakk om kulturell og religiøs forskjell har en lang historie. Dette emnet presenterer et kulturhistorisk blikk på kulturell og religiøs forskjell og konflikter mellom sivilisasjoner. 1492 var året Columbus «oppdaget» Amerika, men også året da Spania «gjenerobret» det muslimske Granada. Med 1492 og tidlig moderne tid som kulturhistorisk omdreiningspunkt undersøker vi kulturmøter og forståelser av kulturell og religiøs forskjell fra antikken frem til i dag. Hvordan tenkte fortidens mennesker om det vi kaller kulturforskjell – og hvordan har slike forståelser preget vår forståelse?

Hva lærer du?

  • Du lærer å tenke kulturhistoriske og kulturteoretisk om et dagsaktuelt tema
  • Du lærer om Europas flerkulturelle historie og koloniale kulturmøter
  • Du lærer om den historiske utviklingen av begreper for kulturell og religiøs forskjell i vestlig tenkning.  

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen vil bestå av forelesninger og seminarer gjennom hele semesteret. Undervisningopplegget har obligatoriske aktiviteter gjennom hele semesteret og forutsetter derfor oppmøte og aktiv deltagelse.

Obligatorisk aktivitet

I løpet av semesteret må du levere to til tre mindre obligatoriske arbeider (2-3 sider). Et av arbeidene har fokus på en større del av pensum (f.eks. et helt verk eller en bolk), mens de andre vil gå på teori/metode og/eller kilder. Semesterets arbeidskrav blir gjort kjent på første forelesning. De kan variere noe fra semester til semester.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen, ca. 20 minutt

Mappen med obligatoriske arbeider er grunnlaget for én del av den muntlige eksamenen. Den andre delen av eksamen består av en muntlig fremføring basert på en oppgitt oppgave. Hjelpemidler som f.eks. Power Point er tillat. Denne oppgaven blir publisert etter innleveringen av den siste, obligatoriske oppgaven. 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodic evaluation

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2018

Eksamen

Vår 2018

Undervisningsspråk

Norsk