MØNA1505 - Midtøstens moderne historie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i Midtøstens historie fra 1800 til i dag. Det dekker geografisk den arabiske verden fra Marokko i vest til Irak og Den arabiske halvøy i øst, samt Tyrkia, Iran og Israel.

Hva lærer du?

Studenten skal tilegne seg innsikt i:

  • moderniseringsprosessene som startet i Det osmanske riket på 1800-tallet
  • den parallelle prosessen der området direkte eller indirekte ble underlagt de europeiske stormaktene

Studenten skal skaffe seg en oversikt over:

  • nyoppdelingen av regionen etter 1. verdenskrig
  • de politiske konfliktene som utspilte seg innad i landene og på regionalt nivå i perioden etter at landene ble selvstendige

Det legges vekt på politiske og ideologiske utviklingstrekk, men disse skal sees i sammenheng med den samfunnsmessige og økonomiske utviklingen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er anbefalt å ta MØNA1000 - Midtøsten: Permanent krise? Hvordan forstå Midtøsten før man begynner på dette emnet.

Emnet krever gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MØNA1503 - Midtøsten- og Nord-Afrikas historie (nedlagt)

Emnet overlapper ikke mot MØNA2503 - Modern Turkey: Politics, Cultures, People.

Undervisning

Emnet vil strekke seg over hele semesteret med 2 timers forelesninger over 14 uker. Forelesningene baserer seg på pensum og forbereder den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven midtveis i semesteret, samt endelig eksamen ved slutten av semesteret.

Obligatorisk aktivitet

Den obligatoriske aktiviteten må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. Den obligatoriske aktiviteten består i en kvalifiseringsoppgave på mellom 8000 og 9000 tegn inkludert mellomrom og noter (Times New Roman 12, halvannen linjeavstand - forside og litteraturliste kommer i tillegg) som leveres i Fronter  innen en oppgitt frist i annen halvdel av semesteret. Tema for kvalifiseringsoppgaven vil bli annonsert i første halvdel av semesteret. Kvalifiseringsoppgaven må være bestått for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Ved ikke bestått første forsøk gis et nytt forsøk med innlevering innen en uke etter første forsøk.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Du må ha godkjent obligatorisk aktivitet for å gå opp til eksamen

Digital skoleeksamen, 4 timer.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les mer om digital skoleeksamen.

Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera. Les mer om opplæring i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk