Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir studentene basiskunnskap om bølger i plasma og inneholder stabilitetsanalyse av likevektsløsninger til ligningene. Eksempler tas fra fenomener i jordas ionosfære og magnetosfære.

Hva lærer du?

Studenten skal kunne:

  • Forstå og bruke den grunnleggende matematiske formalismen som trengs for å beskrive dynamikken i kontinuerlige medier.
  • Skille dynamiske plasmaer og nøytrale væskemedier.
  • Formulere og endre de grunnleggende dynamiske væskeligninger og ta hensyn til dynamikken i plasmamedier.
  • Beskrive utbredelsen av bølger i plasma, og utlede dispersjonsforholdet for disse bølgene.
  • Lage en forenklet modell for jordens magnetosfære, og klare å frembringe analytiske uttrykk for noen karakteristiske mengder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

Anbefalte forkunnskaper

FYS3610 - Romfysikk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FYS9620 - An introduction to plasma physics

10 studiepoengs overlapp mot FYS360.

Undervisning

Emnet går over et helt semester og omfatter 3-4 timer m/ undervisning (forelesninger og kollokvier) per uke.

Eksamen

Muntlig prøve i første halvdel av oktober (teller ca. 20 % av sluttkarakteren). En obligatorisk oppgave skal innleveres og være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. Oppgaven teller ca. 15 % av sluttkarakteren. I tillegg en avsluttende muntlig eksamen (teller ca. 65 % av sluttkarakteren). Endelig karakter fastsettes på bakgrunn av en helhetsvurdering av de enkelte komponentene som inngår i vurderingsgrunnlaget.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)