Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir studentene basiskunnskap om plasma, bølger i plasma og inneholder stabilitetsanalyse av likevektløsninger til ligningene. Eksempler tas fra fenomener i jordas ionosfære og magnetosfære.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • forstår du og du kan bruke den grunnleggende matematiske formalismen som trengs for å beskrive dynamikken i kontinuerlige medier
  • behersker du matematiske modeller for plasma og du kan skille mellom dynamiske plasmaer og nøytrale væskemedier
  • behersker du å formulere og endre de grunnleggende dynamiske væskeligninger og ta hensyn til dynamikken i plasmamedier på forskjellige nivåer: fra MHD- til kinetiske skalaer
  • kan du beskrive utbredelsen av bølger i plasma, og utlede dispersjonsforholdet for disse bølgene
  • kjenner du til de grunnleggende plasmaustabiliteter og turbulens
  • kan du lage en forenklet modell for jordens magnetosfære, og klarer å frembringe analytiske uttrykk for noen karakteristiske mengder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

Anbefalte forkunnskaper

FYS2160 - Termodynamikk og statistisk fysikk 

FYS2140 - Kvantefysikk

 

 

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FYS9620 - An introduction to plasma physics

Undervisning

Emnet går over et helt semester og omfatter 3-4 timer m/ undervisning (forelesninger og kollokvier) per uke.

Eksamen

I vurderingen inngår en muntlig prøve i første halvdel av semester, en innleveringsoppgave og avsluttende muntlig eksamen. Innleveringsoppgaven må være bestått for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. De tre komponentene teller omtrent henholdsvis 20, 15 og 65% på sluttkarakteren.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk