Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i teorien for strålingstransport i multippelt spredende, absorberende og emitterende atmosfærer. Generelle løsninger av strålingstransport-likningen gjennomgås. Spesielt to-strøms-approksimasjoner og Diskrete Ordinaters Metode. Anvendelser av teorien på problemer i jordas atmosfære. Studentene vil også få en innføring i bruk av en moderne strålingsmodell.

Hva lærer du?

Studentene vil få en grunnleggende innføring i teorien for spredning, absorpsjon og emisjon av elektromagnetisk stråling i atmosfærer. Det vil også bli gitt en innføring i en eksisterende strålingstransportmodell som kan anvendes f.eks. i forbindelse med analyse av data fra bakke- og satellittinstrumenter i UV-, synlig- og IR-området.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

Anbefalte forkunnskaper

MAT1110 - Kalkulus og lineær algebra, MAT-INF1100 - Modellering og beregninger, FYS1120 - Elektromagnetisme, FYS2130 - Svingninger og bølger.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FYS9630 - Transport of radiation in the atmosphere

Undervisning

Emnet går over et helt semester og omfatter inntil 4 timer m/ undervisning (forelesninger og kollokvier) per uke.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)