Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette 5 ukers kurset vil bestå av forelesninger og laboratorieøvelser. Forelesningene vil dekke en rekke metoder som blir benyttet i molekylær cellebiologi, inkludert klassisk histologi, immunocytokjemi, konfokal mikroskopi, ”live-cell imaging”, elektromikroskopi , cellekultur og elektrofysiologi.
En rekke mye benyttete modellsystemer vil bli beskrevet , inkludert in vitro mammalske celler, Arabidopsis planteceller, gjær, Drosophila, nematoden C. elegans, zebrafisk og mus.
De praktiske øvelsene vil involvere demonstrasjoner i en rekke temaer / systemer som dekkes i forelesningene. Hver student vil få muligheten til å velge to temaer fra demonstrasjonene til intensive tre-dagers fulltids praktisk arbeid med hvert tema i små grupper mot slutten av kurset

Hva lærer du?

Studenten skal få innsikt i de mest brukte arbeidsmetoder og teknikker i eksperimentell cellebiologi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til et (uspesifisert) masterprogram.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Kurset er organisert som heldagsundervisning over 5 uker, og inkluderer både teori og praktisk innføring og bruk av aktuelle metoder.

Eksamen

Eksamen består av to presentasjoner som du må holde i løpet av kurset.
De må være godkjente for å bestå eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Evaluering av MBV4010, MBV4020, MBV4030 høsten 2005

Annet

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor bli bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering, en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.
Mer informasjon om kvalitetssikring finnes på UiOs nettsider om studiekvalitet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)