Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet  vil dekke en rekke metoder som blir benyttet i molekylær cellebiologi, inkludert klassisk histologi, immunocytokjemi, konfokal mikroskopi, ”live-cell imaging”, elektromikroskopi , cellekultur og elektrofysiologi.
En rekke mye benyttete modellsystemer vil bli beskrevet, inkludert in vitro mammalske celler, Arabidopsis planteceller, gjær, Drosophila, nematoden C. elegans, zebrafisk og mus.
De praktiske øvelsene vil involvere demonstrasjoner i en rekke temaer / systemer som dekkes i forelesningene. Mot slutten av kurset vil du få mulighet til å velge to temaer fra demonstrasjonene til intensive tre-dagers fulltids praktisk arbeid med hvert tema i små grupper

Hva lærer du?

Etter at du har gjennomført kurset, forventes du å ha:

  • innsikt i de mest anvendte laboratoriemetodene i eksperimentell cellebiologi.
  • god kunnskap om de mest populære eksperimentelle modellsystemene som brukes til å få svar  på forskningsspørsmål om celle og vevstruktur og funksjon.
  • lært vitenskapelig kommunikasjon gjennom veiledning av en ekspert.

Du vil også få intensiv eksponering i human histologi, undervist  av en erfaren patolog.

Det vil også bli lagt vekt på karriereutvikling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MBV4030 – Cellebiologiske arbeidsmetoder (videreført)

Undervisning

Kurset består av 

  • forelesninger
  • laboratoriearbeid med bruk av aktuelle metoder i eksperimentell cellebiologi.

Emnet undervises som et intensivkurs over 5 uker, der deltagelse i undervisningen er obligatorisk. Det er krav om 80% deltagelse.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

  • Flervalgseksamen i histologi som må bestås med mer enn 40% for å ta den endelige muntlige eksamen.
  • Muntlig eksamen på slutten av kurset som består av 15 minutter presentasjon over et gitt emne relatert til emneinnholdet i cellebiologi. Teller 100%

All obligatorisk undervisning må være godkjent før eksamen.

 

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan ha presentasjonen på eksamen på norsk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter med gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner MBV4030 – Cellebiologiske arbeidsmetoder (videreført)

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)