Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Dette 5 ukers kurset vil bestå av forelesninger og laboratorieøvelser. Forelesningene vil dekke en rekke metoder som blir benyttet i molekylær cellebiologi, inkludert klassisk histologi, immunocytokjemi, konfokal mikroskopi, ”live-cell imaging”, elektromikroskopi , cellekultur og elektrofysiologi.
En rekke mye benyttete modellsystemer vil bli beskrevet , inkludert in vitro mammalske celler, Arabidopsis planteceller, gjær, Drosophila, nematoden C. elegans, zebrafisk og mus.
De praktiske øvelsene vil involvere demonstrasjoner i en rekke temaer / systemer som dekkes i forelesningene. Hver student vil få muligheten til å velge to temaer fra demonstrasjonene til intensive tre-dagers fulltids praktisk arbeid med hvert tema i små grupper mot slutten av kurset

Hva lærer du?

Studenten skal få innsikt i de mest brukte arbeidsmetoder og teknikker i eksperimentell cellebiologi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til et (uspesifisert) masterprogram.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot BIOS4030 – Cellebiologiske arbeidsmetoder

Undervisning

Kurset er organisert som heldagsundervisning over 5 uker, og inkluderer både teori og praktisk innføring og bruk av aktuelle metoder. Kurset krever 80% deltagelse.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Eksamen består av en 15 minutters  presentasjon over et gitt emne.
 

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner BIOS4030 – Cellebiologiske arbeidsmetoder

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Evaluering av MBV4010, MBV4020, MBV4030 høsten 2005

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)