Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en bred innføring i de viktigste områder innen informasjonssikkerhet.

Hovedtemaene som dekkes er:

 • Konsepter og grunnleggende prinsipper relatert til informasjonssikkerhet, som f.eks. CIA-egenskapene (Confidentiality, Integrity & Avilability), identitet, authentisitet og autorisering
 • Risikostyring og katastrofehåndtering for IT
 • Sikkerhetsmodeller og tilgangskontroll
 • Kryptografi
 • Nøkkelhåndtering
 • Brukerautentisering
 • Identitetshåndtering
 • Kommunikasjonssikkerhet
 • Beskyttelse av nettverksperimeter
 • Systemsikkerhet
 • Tiltrodde systemer
 • Datakriminaltekniske metoder

Hva lærer du?

Dette emnet skal gi grunnlag for forståelse av prinsipper og teknologier relatert til informasjonssikkerhet, og for å kunne følge spesialiseringskurs innen informasjonssikkerhet på masternivå. Emnet skal gi et basis grunnlag for vurdering av sikkehetsløsninger for spesifikke anvendelser, for å ta beslutninger ved valg av sikkerhetsløsninger og teknologi innen IKT, og for å kunne foreta risikovurderinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

 • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Undervisning

3 timer forelesninger hver uke.

Eksamen

En deleksamen (hjemmeeksamen) som teller om lag 40% og en skriftlig digital eksamen (4 timer) som teller om lag 60%. Karakteren fastsettes etter en helhetsvurdering. Begge eksamenene må være bestått og begge må være bestått i samme semester.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesningen fordi det vil bli gitt viktig information.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)