Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en bred innføring i informasjonssikkerhet og cybersikkerhet, som grunnlag for å forstå, vurdere og anvende ulike tiltak på teknisk og organisatorisk nivå som kan gi adekvat beskyttelse av informasjonsressurser mot skade. Cybersikkerhet handler også om beskyttelse av fysiske systemer mot skade som følge av angrep gjennom Internett. Emnet danner grunnlag for å ta andre sikkerhetsemner på bachelor- og masternivå.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet

  • har du en solid forståelse av konsepter innen informasjonssikkerhet
  • har du generell kunnskap om rammeverk og praksis for ledelse av informasjonssikkerhet
  • har du noe kunnskap om verktøy og metoder for overvåking og hendelsesrespons for informasjonssikkerhet
  • kan du designe adekvate sikkerhetsløsninger for enkle applikasjoner
  • kan du anvende enkle verktøy og metoder som støtter sikkerhet i nettverk og systemer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Overlappende emner

9 studiepoeng overlapp mot INF3510 – Informasjonssikkerhet (videreført)

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer øvingsgrupper hver uke.

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesningen fordi det vil bli gitt viktig information.

Eksamen

Eksamen i dette emnet består av:

Begge eksamenene må være bestått i samme semester.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF3510 – Informasjonssikkerhet (videreført).

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Emnet undervises første gang høsten 2018.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk