Kort om emnet

Stabilitet av lineær strøm, stabilitetskriterier for treghetsinstabilitet, innvirkning av tetthetssjiktning, Orr-Sommerfeldligningen. Resultater av stabilitets-undersøkelser for plan Couette-strøm, Poiseuillestrøm og grensesjiktsprofiler, stabilitet av strøm mellom roterende sylinder, stabilitetskriterium for termisk konveksjon, ikke-lineære effekter, Landauligningen. Omslag til turbulens.

Hva lærer du?

Emnet gir en innføring i hydrodynamisk stabilitetsteori og kan brukes i et master- eller dr.gradsstudium i fluidmekanikk, oseanografi, meteorologi eller deler av fysikk og astrofysikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

MEK3230 - Fluidmekanikk, MEK4300 - Viskøs strømning og turbulens, MAT-INF3360 - Innføring i partielle differensialligninger. Det vil være nyttig med kjennskap til kompleks funksjonsteori.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MEK9400 - Theory of Hydrodynamic Stability

Emnet overlapper 9 studiepoeng mot gamle ME 301.

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

Muntlig eller skriftlig eksamen. Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler til skriftlig eksamen: Rottmanns formelsamling og godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Når behov og ressurser tilsier det. Send en e-post til studieinfo@math.uio.no dersom du ønsker å følge emnet.

Eksamen

Når behov og ressurser tilsier det.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)